Allt fler barn får fickpengen via bankkort

| 2015-04-20 08:00

Att lära sina barn ta ansvar för sina pengar anges i undersökningen vara det främsta skälet till varför föräldrar ger vecko- eller månadspeng. Samtidigt används inte fickpengar i syfte att tidigt lägga grunden för ett sunt privatekonomiskt beteende. Nästan hälften av föräldrarna ger antingen inte vecko- eller månadspeng alls, eller då och då efter behov. De främsta skälen som anges till att inte ge är att man antingen ger när det behövs, barnet är för omoget eller att föräldrarna betalar för allting ändå.

”Att inte visa barn att pengar faktiskt tar slut, och att man måste ta konsekvenserna av hur man spenderar sina pengar, är att lämna barn utan de verktyg de behöver för att möta ett vuxenliv”, säger Emma Persson, Nordeas privatekonom för unga.

Undersökningen visar att användandet av bankkort hos barn har ökat i åldrarna 9 till 17 år sedan motsvarande mätning 2013. Det är bara hos de yngsta, 6 till 8 år, som användandet inte går upp. Fortfarande ges främst kontanter som fickpengar, 46 procent, medan nästan lika många, 43 procent, använder sig av banköverföring. Det är en nedgång för kontanter jämfört med 2013, då 51 procent använde sig av kontanter och 38 procent av banköverföring.

”Dagens unga är teknikvana sedan mycket ung ålder, och den bästa förberedelsen man kan ge barnen är att tidigt lära dem ett digitalt pengabeteende”, säger Emma Persson och fortsätter. ”Men det kanske innebär att utmana sina egna föreställningar om hur man lär ut pengars värde, särskilt om man själv är uppvuxen med kontanter och skramlande spargrisar som man stolt lämnade över till bankkassörskan”.

Flickor har i större utsträckning än pojkar ett extrajobb efter skoltid eller andra möjligheter att tjäna egna pengar. Men få föräldrar ger sina barn möjlighet att tjäna extrapengar, enbart en av fyra anger att deras barn har ett extrajobb efter skoltid eller andra möjligheter att tjäna egna pengar.

”Att jobba och tjäna egna pengar är ett utmärkt tillfälle att prata om pengar, lön och sparande. Att sätta kortsiktiga sparmål som sedan uppfylls är att uppmuntra ett sunt beteende som förhoppningsvis sitter i under hela vuxenlivet”, säger Emma Persson.

Fickpengar – ålder och genomsnittligt belopp per månad

Ålder                2015 2013
6-8 år 90 kronor/månad          79 kronor/månad
9-11 år 148 kronor/månad 164 kronor/månad
12-14 år 320 kronor/månad 317 kronor/månad
15-17 år 737 kronor/ månad 691 kronor/månad

 
För ytterligare information:

Emma Persson, privatekonom, 076 109 27 30
Emma Rheborg, kommunikationschef, 073 380 22 63

Documents