Konjunkturrapport: Fallande råvarupriser pressar centralbanker

Pressmeddelande | 2015-09-02 09:00

Svensk ekonomi växer i god takt de närmaste åren.  Globalt avlöser orosmolnen varandra, nu med fokus på Kina. Andra viktiga länder som USA och Storbritannien har däremot en gynnsam utveckling. Fallande råvarupriser håller tillbaka inflationen och Riksbanken sänker räntan ytterligare i höst, enligt Nordeas prognos.

Svensk ekonomi utvecklas väl och växer med närmare 3 procent i år och nästa år. Framför allt är det hemmamarknaden som går bra, medan varuexporten fortsätter att utvecklas svagt.

”Matchningsproblemen på arbetsmarknaden är redan nu ett problem och risken för flaskhalsar ökar under prognosperioden. Trots det blir löneökningarna dämpade då en fortsatt pressad industri sätter lönenormen”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Trots god tillväxt och snabbt stigande hushållsskulder sänker Riksbanken reporäntan ytterligare två gånger i år samt utökar köp av statobligationer. Allt för att förhindra att kronans växelkurs stärks och att inflationen därmed inte når målet.

”Det är en riskabel strategi som Riksbanken har slagit in på. I en värld med låga globala inflationsimpulser försöker Riksbanken med alla medel driva upp inflationen. Samtidigt tar politikerna inte sitt ansvar att bromsa hushållens skuldutveckling” säger Annika Winsth.

Osäkerheten om utvecklingen i Kina har ökat och därmed spridningsriskerna. Redan nu bromsar världshandeln in och historiskt har det indikerat lågkonjunktur.

”Samtidigt faller råvarupriserna och inte minst oljepriset, vilket dämpar inflationsimpulserna. Fed avvaktar därför i närtid och lågräntemiljön består ännu en tid” säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal 2014 2015P 2016P 2017P
BNP, kalenderkorrigerad, % 2,4 2,8 2,8 2,4
Arbetslöshet, % 7,9 7,6 7,3 7,0
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt % 0,5 0,9 1,6 1,5
Offentligt finansiellt sparande,% av BNP -1,9 -1,6 -1,1 -0,8

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 614 86 08
Petter Larsson, pressekreterare, 0722-31 52 50

Läs hela rapporten på nordea.com.
Se en video-intervju med Annika Winsth.

Documents