Nordeas valberedning för årsstämman 2016 utsedd

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-09-17 14:25

Nordeas årsstämma 2015 beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att för årsstämman 2016 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor samt arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i valberedningen.

Valberedningens sammansättning:
Torbjörn Magnusson, verkställande direktör i If, utsedd av Sampo Abp
Mogens Hugo, ordförande i Nordea-fonden
Katarina Thorslund, ekonomichef och vice verkställande direktör i Alecta
Anders Oscarsson, aktiechef på AMF och AMF Fonder
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Torbjörn Magnusson har utsetts till valberedningens ordförande.

Årsstämman hålls torsdagen den 17 mars 2016.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast den 31 december 2015 på Nordeas webbplats www.nordea.com eller under följande adress:
Nordea Bank AB (publ)
Valberedningen
c/o Group Legal, H 50
105 71 Stockholm

För ytterligare information:
Torbjörn Magnusson, 08-792 81 12

Documents