Ny undersökning: Digitalisering banar väg för delningsekonomin

| 2015-10-08 08:00

Delningsekonomin är under stark utveckling i hela världen. En aktuell undersökning från Nordea visar att nu händer även samma sak i Sverige. Enligt undersökningen så har en av tio svenskar redan testat möjligheterna med delningsekonomin genom att hyra/hyra ut, eller dela och byta saker med varandra. Och fler står beredda, bara de förstår hur man ska gå till väga. Hela 17 procent säger att de ännu inte deltagit på grund av de inte förstår hur man gör, och 15 procent är fortfarande tveksamma. Endast 45 procent säger att de inte vill dela med sig av sina saker.

- Undersökningen visar tydligt att vi är i början av något som kan vara ett helt nytt sätt att lösa våra behov av varor och tjänster. Och ett sätt där vi kan göra det på vårt eget individuella vis, i sammanhang som vi har förtroende för säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Att byta saker med varandra är egentligen inget nytt. Men den digitala utvecklingen har gjort fältet så mycket större och tillgängligare för flertalet. Drivkrafterna till att använda sig av delningstjänster är flera men den tydligaste är att man anser att det är bra för den egna ekonomin, (40%) men också att många ser det som en möjlighet att värna om miljö och klimat (35%).

- Jag tycker att det är intressant att så många ser det som en miljö- och klimatfråga. Det hänger ihop med övriga ansvarstagande konsumtionstrender som vi kan se just nu, där vi helt enkelt vill använda redan befintliga resurser bättre. Men som med många trender är den troligen inte för alla. Den egna äganderätten och integriteten sitter djupt hos en del av oss.

Vi är betydligt mer förtrogna med secondhand-marknaden. När Nordea frågar hur många som köpt begagnade prylar eller varor på loppis, via nätet eller liknande så är det hälften som gjort en sådan affär de senaste sex månaderna. Vi köper prylar för runt 2 000 kronor och säljer för närmare 3 000 kronor.

- Jag tror att det än så länge är betydligt mer vedertaget att båda köpa och sälja sina grejor till andra än att dela och byta dem. Men kom ihåg att många var också väldigt tveksamma till att köpa och sälja varor på till exempel Blocket när den tjänsten startade upp, säger Ingela Gabrielsson.

  
Fakta om undersökningen

Undersökningen gjordes av TNS Sifo på uppdrag av Nordea och genomfördes under september 2015. I den har Nordea frågat 1 000 svenskar mellan 18-65 år om hur man ser på delningsekonomin och secondhandmarknaden. Med delningsekonomi menas att privatpersoner i egna nätverk byter, delar och säljer föremål och tjänster till varandra utan mellanhänder. Men det finns också företag som förmedlar tjänster och som då tar en avgift.

För mer information: Ingela Gabrielsson, Privatekonom Nordea, 010-156 20 48
Magnus Nelin, Presschef Nordea Sverige, 072-145 26 40.

Documents