Nordeas boendebarometer visar fortsatt stor tro på prisökningar på bostäder

| 2015-10-26 11:02

Svenskarna räknar med en bostadsmarknad där priserna kommer att fortsätta att stiga och boräntorna ligga stilla. Det visar Nordeas Boendebarometer som regelbundet mäter vad vi tror om bopriser och boräntor.

I boendebarometerns senaste mätning anger 65 % att man tror på stigande bopriser det kommande året. Det har varit en stadig ökning av antalet personer som tror på stigande bopriser under flera år. Vid Nordeas mätning i oktober 2012 var det endast 31 % som trodde på en prisökning, men sedan har kurvan gått stadigt uppåt, mot dagens 65 %. Samtidigt är det 52 % som räknar med att boräntorna varken kommer att gå upp eller ned. Men nytt för årets mätning är att antalet som tror stigande boräntor ökar. Idag är det hela 33 % som tror på stigande boräntor jämfört med för ett halvår sedan då det var 21%.

-          Trots diskussioner om bland annat nya amorteringsregler och minskning av ränteavdragen, så är det ändå tydligt att vi räknar med fortsatt stigande bopriser, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Mot bakgrund av bostadsbrist och pågående inflyttning är det ändå inte så förvånande, menar hon. Det finns helt enkelt fler bostadssökande än det finns bostäder.

Bland Stockholmare är det ännu fler, 77 %, som räknar med stigande bopriser. Enligt Ingela Gabrielsson ligger förklaringen i att Stockholm just nu har en riktigt het bostadsmarknad. För den som söker bostad gäller det att tänka i nya banor för att ha råd att köpa sig en bra bostad utan att förköpa sig.

-          Fundera till exempel på var på din smärtgräns går och hur långt kan du tänka dig att pendla?

Varannan svensk tror inte heller att nya amorteringsreglerna kommer att påverka ekonomin på ett allt för dramatiskt sätt även om en av fem tror att de kommer bli tvungna att dra ner på sin konsumtion för att klara sina amorteringar. Vart tionde hushåll anser sig kunna klara en räntehöjning på 8 % medan 20 % av hushållen skulle klara en höjning med maximalt tre procent.

-          Det kan finnas en risk i att luta sig tillbaka och inte sätta sig in vad ökade boendekostnader skulle kunna innebära. Det är smart att se över sina utgifter för att veta vad man eventuellt skulle kunna dra ner på, säger IG.

Tipset från Nordeas Privatekonom är att kolla din boränta mot din egen ekonomi. Vad skulle den tåla och hur kan du gardera dig? Kan du till exempel sätta av en summa varje månad nu medan räntorna är låga?

Documents