Nordea utser nya medlemmar i Group Executive Management

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-11-02 08:00

Erik Ekman har utsetts till ny chef för Wholesale Banking och Snorre Storset till ny biträdande chef för Wealth Management. Båda blir medlemmar av Group Executive Management.

Erik Ekman (46) har haft flera befattningar i Nordea Markets inom Wholesale Banking sedan han började i Nordea 2008. Senast har han varit en av de två högsta cheferna för Markets FICC.

Snorre Storset (43) har varit chef för Nordea Life & Pensions sedan 2012. Förutom att han blir biträdande chef för Wealth Management blir han även chef för en ny Private Banking-enhet som ska samla Private Banking-enheterna i Danmark, Finland, Norge, Sverige samt International Private Banking.

– I och med utnämningen av Erik och Snorre har vi ett mycket starkt ledningsteam på plats. De har visat starkt ledarskap i sina tidigare befattningar, och deras erfarenhet och kompetens blir värdefulla tillskott när vi fortsätter på vår framgångsrika väg mot framtidens relationsbank, säger Casper von Koskull, vd för Nordea.

Förändringarna gäller från den 1 november.

För ytterligare information:
Magnus Nelin, presschef Sverige, tel 072 1452 640

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents