Nordea utser ny CFO och medlem i Group Executive Management

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-12-09 14:30

Heikki Ilkka, chef för Group Finance & Business Control i Nordea, utses till ny Chief Financial Officer för koncernen. Heikki blir också medlem i Group Executive Management (GEM) och kommer att rapportera till koncernens vd Casper von Koskull. Heikki Ilkka tillträder den 1 januari 2016.

Heikki Ilkka, 45 år, började i Nordea i april 2015 som chef för Group Finance, efter en lång karriär hos Ernst & Young. Sedan november 2015 har han varit chef för Group Finance & Business Control-enheten inom Group Corporate Centre. Group Finance & Business Control kommer från den 1 januari 2016 att rapportera direkt till koncernens vd.

– Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Heikki och välkomnar honom till GEM-teamet. Han bidrar med värdefull kunskap och gedigen finansiell erfarenhet som kommer att stödja vårt finansiella fokus och vår spännande väg mot att skapa framtidens relationsbank, säger Casper von Koskull, koncernens vd.

För ytterligare information:
Claus Christensen, chef för Group Communications, tel +45 2524 8993

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents