Nordeas försäljning av kortinlösenverksamheten till Nets slutförd

Regulatoriskt pressmeddelande | 2015-12-10 16:10

Försäljningen av Nordeas kortinlösenverksamhet till Nets slutfördes i dag.

Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 15 juni 2015 såldes verksamheten för 230 miljoner euro, baserat på rörelsevärde ("enterprise value"). Nordeas realisationsvinst av transaktionen uppgår till cirka 175 miljoner euro efter skatt. Realisationsvinsten efter skatt består av cirka 178 miljoner euro som redovisas under övriga rörelseintäkter, och cirka 3 miljoner euro som redovisas under skattekostnader.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Petter Larsson, pressekreterare, tel 072 231 52 50

Documents