Eva-Lotta Rosenqvist lämnar Nordea

Pressmeddelande | 2016-01-28 09:30

Group Compliance Officer Eva-Lotta Rosenqvist har beslutat att lämna Nordea.

– Arbetet med att förbättra Nordeas rutiner och processer inom regelefterlevnad har högsta prioritet, och Eva-Lotta Rosenqvist har under de gångna månaderna i sin roll som Group Compliance Officer lagt grunden för de förbättringar som behövs inom detta område. Emellertid har vi olika åsikter om de nästföljande stegen i vår compliance-strategi, och det har föranlett att hon beslutat att lämna Nordea, säger vd Casper von Koskull, och tillägger:

– Eva-Lotta har under sina 18 år i Nordea bidragit i betydande grad till Nordeas utveckling, och har varit en mycket skicklig och uppskattad ledare. Jag vill tacka henne för hennes arbete och önska henne lycka till i framtiden.

Eva-Lotta Rosenqvist fortsätter i sin nuvarande roll tills vidare. Processen för att rekrytera en ny Group Compliance Officer har inletts.

För ytterligare information:
Claus Christensen, chef för Group Communications, tel +45 2524 8993

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden