Nordeas årsredovisning och hållbarhetsrapport har publicerats

Pressmeddelande | 2016-02-16 13:15

Idag publicerar Nordea sin årsredovisning och hållbarhetsrapport på Nordea.com.

Årsredovisningen beskriver verksamheten 2015, ett utmanande år med exceptionellt låga och rentav negativa räntor, geopolitiska spänningar och turbulenta marknader. Trots dessa marknadsförhållanden är det glädjande att kunna redovisa en intäktsökning på 3 procent i lokala valutor och exklusive engångsposter. Vi lyckades även minska kostnaderna, vilket resulterade i ett rekordlågt K/I-tal. Kreditkvaliteten förbättrades under året till den bästa nivån sedan 2007. Detta ledde till en ökning i rörelseresultatet med 7 procent.

Under året har verksamheten i Retail Banking präglats starkt av digitaliseringen. Allt fler kunder använder sig av våra online- och mobillösningar, på både privat- och företagssidan.

Wholesale Banking befäste sin ställning som den ledande affärspartnern för nordiska företag och institutioner.

Inom Wealth Management vann vi erkännande när både The Banker och Euromoney valde att utse Nordic Private Banking till bästa private banking-aktör i Norden.

Under kommande år ska vi ta de steg som krävs för att bli Ett Nordea: en digital, flexibel, effektiv och stark bank som drar full nytta av sin storlek. Det blir en förändringsperiod för banken, där vi ska omvandla Nordea till en fullt ut digital bank.

Förutom att anpassa oss till digitaliseringen har vi också reflekterat över hur vår verksamhet påverkas av andra megatrender som klimatförändringen och en åldrande befolkning. Banker spelar en central roll för samhällets ekonomiska välstånd. Vi har därför identifierat tre fokusområden för våra nya hållbarhetsambitioner: att främja en hållbar ekonomisk utveckling, att öka ungdomars kunskaper om privatekonomi och att säkerställa mångfald i arbetskraften. I hållbarhetsrapporten 2015 presenterar vi vår nya hållbarhetssstrategi och berättar om de framsteg vi gjort under det gångna året.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten kan laddas ner på nordea.com. Capital and Risk Management (Pillar III) Report 2015 kommer också att finnas för nedladdning på nordea.com/ir. Hållbarhetsrapporten och Captial and Risk Management Report finns enbart på engelska.

För ytterligare information:
Emma Rheborg, kommunikationschef Sverige tel 0733-80 22 63

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Documents

Pressmeddelanden