Kommentarer till medieuppgifter om Nordea Luxemburg och skatteflykt

Pressmeddelande | 2016-04-04 14:20

Enligt medier runtom i Norden har Nordea International Private Banking i Luxemburg erbjudit kunder offshorestrukturer i syfte att komma undan skatt. Med anledning av detta vill vi ge följande kommentar:

Nordea tar kraftigt avstånd från skatteflykt. Redan i slutet av 2009 började Nordea International Private Banking i Luxemburg att vidta proaktiva åtgärder utöver de lagstadgade, för att se till att alla kunders kontoinnehav och kontointäkter rapporterades till skattemyndigheterna. För att säkerställa att aktiviteter som hänför sig till offshorestrukturer i Luxemburg uppfyller samtliga villkor i våra policyer ska vi göra en ny översyn av alla sådana strukturer.

– Att följa regelverken är bankens absolut högsta prioritet. Vår policy vad gäller skatterådgivning och våra etiska normer är tydliga: skatteplanering som kan uppfattas som skatteflykt är ingenting som vi uppmuntrar våra kunder till eller bistår dem med. Genom att rapportera till myndigheterna hjälper vi våra kunder att betala den skatt som de ska betala. Vi beklagar dock att vi inte hade dessa rutiner på plats redan tidigare, säger vd Casper von Koskull.

Offshorebolag kan användas som juridiska och administrativa strukturer för ett fåtal kunder med mycket komplexa, internationella tillgångar. I dessa fall har Nordea ett omfattande antal rutiner för att säkerställa att kunderna deklarerar tillgångarna på sina konton till skattemyndigheterna. Idag – sedan den 1 januari 2016 – finns nya regler som innebär att all relevant information skickas automatiskt till alla berörda myndigheter.

Förutom i exceptionella fall hjälper Nordea inte några kunder att inrätta offshorebolag, och vi accepterar inte kunder som inte fullgör sin rapporteringsskyldighet till berörda skattemyndigheter.

För ytterligare information:
Magnus Nelin, presschef, tel 072 145 2640

Documents

Pressmeddelanden