Omvandlingen av banken fortsätter – nya utnämningar i koncernledningen och anpassning av Retail-organisationen

Pressmeddelande | 2016-06-16 09:37

Karen Tobiasen har utsetts till Chief Human Resources Officer och medlem i koncernledningen från 1 juli 2016. För att få ett ännu tydligare kundfokus har det också beslutats att anpassa organisationen och dela Retail Banking i två affärsområden, Personal Banking och Commercial & Business Banking.

Topi Manner, idag chef för bankrörelsen i Finland och Baltikum, blir chef för affärsområdet Personal Banking och medlem i koncernledningen från 1 juli 2016. Mads G. Jakobsen, idag vicechef för Retail Banking, blir chef för affärsområdet Commercial & Business Banking. Lennart Jacobsen, som varit en framgångsrik chef för Retail Banking de senaste tre åren, har bestämt sig för att det är dags att gå vidare nu när nästa fas inleds. Han finns kvar som stöd under en övergångsperiod fram till 1 augusti.  

- Nordea befinner sig just nu i en omvandling för att bli den bank som våra kunder vill att vi ska vara. Det innebär ett mycket tydligare kundfokus, där vi anpassar både våra processer och system efter de snabba förändringarna i våra kunders olika behov, säger koncernchef Casper von Koskull.

- För att förändringsarbetet ska lyckas måste HR ha en inflytelserik roll, eftersom det handlar lika mycket om att förändra vår egen organisation som att förändra teknik och processer. Vi har ett ambitiöst mål, att bli Ett Nordea – en digital, flexibel, effektiv och stabil bank som fullt ut drar nytta av sin storlek och den enorma expertisen hos sina 30 000 medarbetare. Jag är övertygad om att Karen med sin gedigna internationella erfarenhet av personalarbete och storskaliga förändringar kan bidra väldigt mycket till vår ambition att utveckla Nordea till den bästa banken på våra marknader, fortsätter Casper von Koskull.

- Lennart Jacobsen har haft en central roll i utvecklingen av framtidens relationsbank och våra digitala erbjudanden, som vi kommer att ha nytta av under de kommande åren. Han har varit en mycket uppskattad ledare och jag beklagar att jag förlorar en god kollega, säger Casper von Koskull.

Förändringarna i koncernledningen liksom organisationsförändringarna gäller från 1 juli och kommer att vara slutförda, inklusive justering av den finansiella rapporteringen, senast vid årsskiftet.

Karen Tobiasen
Karen Tobiasen (51) börjar på Nordea den 1 juli 2016. Karen kommer närmast från en befattning som Chief HR Officer på Philips Lighting, en division inom Royal Philips-koncernen, där hon hade det övergripande ansvaret för personal- och förändringsarbete globalt. Innan Karen kom till Philips Lighting hade hon ett antal ledande, internationella befattningar inom SAP, EMEA, senast som Senior Vice President, HR & Transformation. 

Mads G. Jakobsen
Mads G. Jakobsen (50) har haft en rad ledande befattningar i Nordea (tidigare Unibank) sedan 1996. Han blev vicechef för Retail Banking, landschef för Danmark och medlem i Nordeas koncernledning 2014. 

Topi Manner
Topi Manner (41) har arbetat i Nordea (tidigare Merita) sedan 1998 och har sedan dess haft ett flertal ledande befattningar inom Retail Banking. Topi utsågs 2012 till chef för Banking Finland och Baltikum, och har sedan 2015 också varit vd för Nordea Bank Finland. 

För ytterligare information:
Emma Rheborg, chef för External Group Communication, 0733 80 22 63 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. 

Documents

Pressmeddelanden