Nordea inrättar en ny Group Digital-enhet

Pressmeddelande | 2016-06-30 10:00

Nordea har som ambition att vara ledande inom digitaliseringen av banktjänster och inrättar därför en ny enhet, Group Digital, med uppdrag att driva den digitala agendan i hela koncernen. Poul Raaholt, tidigare chef för Group IT i Nordea, och Ewan MacLeod, före detta ansvarig för Royal Bank of Scotlands digitala omställningsprogram, kommer tillsammans att leda enheten. Alvaro Garrido, tidigare Group Head of Technology hos Standard Chartered Bank, blir ny chef för Group IT.

Snabba förändringar i kundbeteendet, nya finansiella tjänster, utvecklingen av ny teknik i kombination med allt striktare regelkrav skapar affärsmöjligheter, samtidigt som de kräver att Nordea har en tydlig strategisk digital vision och kraft att genomföra denna. Den nya Group Digital-enheten ska tillsammans med de redan pågående investeringarna i ny kärnbanksplattform och förenklingsprogrammen stärka omvandlingen för att bli en fullt ut digital bank.

Group Digital ska ha överblicken över hela den digitala projektportföljen i alla delar av banken, däribland bytet av kärnbanksystem och förenklingsinitiativen. Enheten ska se till att alla digitala projekt är i enlighet med koncernens strategi, och öka effektiviteten genom att dra nytta av eventuella synergier mellan de olika projekten.

-  Digtal utveckling är central för att vara en framgångsrik bank. Vi genomför nu ett stort antal digitala projekt som kommer att skapa ett än skarpare utbud av tjänster, som exempelvis nya plattformar för onlinetjänster, mobila betalningar och analysverktyg. Group Digital blir en strategisk enhet och kommer tillsammans med affärsområdena att säkerställa att vi kan erbjuda kunderna värdeskapande digitala lösningar, säger Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, Nordea.

Den nya enheten kommer att vara på plats den 1 september.

Alvaro Garrido har utsetts till ny chef för Group IT och Group CIO. Han får ansvaret för att samordna och driva den gemensamma agendan på IT-sidan och för den strategiska IT-omställningen.

För ytterligare information:
Petter Larsson, pressekreterare, tel 072 231 52 50

Documents

Pressmeddelanden