Nordea och DNB går ihop i Baltikum

Pressmeddelande | 2016-08-25 07:45

Nordea och DNB har tecknat avtal om att slå samman sina verksamheter i Estland, Lettland och Litauen för att skapa en ledande storbank i Baltikum, med starka nordiska rötter.

"Genom sin kunskap om den baltiska marknaden, ett tätt samarbete med kunderna samt utveckling av sina digitala banktjänster har Nordea byggt en solid och framgångsrik bank i Baltikum, med en stark ställning som nummer tre i regionen. Nu är det dags att ta nästa steg och bygga för framtiden. Tillsammans kommer vi att ha storleken, den starkare geografiska närvaron och det utökade produktutbud som krävs för att bli kundernas förstahandsval i Baltikum”, säger Inga Skisaker, chef för Banking Baltic Countries på Nordea.

Nordeas och DNB:s verksamheter i Baltikum kompletterar varandra och passar därför mycket bra ihop. Nordea har en stark ställning inom segmentet stora företag, medan DNB är starkt inom segmentet små och medelstora företag. Dessutom kommer bankerna att tillsammans få en större och ännu mer konkurrenskraftig retailverksamhet. Slutligen får den sammanslagna banken en stark geografisk närvaro, eftersom Nordea är starkt i Estland, DNB i Litauen och båda i Lettland. Nordea och DNB har 1 300 respektive 1 800 anställda, och 8 miljarder respektive 5 miljarder euro i tillgångar[1] i Baltikum.

"Med över 70 kontor i Baltikum har DNB skapat en dynamisk och kundinriktad verksamhet. Storlek är en avgörande komponent i dagens banksektor, där större banker kan använda sina resurser på ett mer effektivt sätt. Den nya banken blir bättre rustad att klara den skärpta konkurrensen i regionen och att genom sin storlek bli huvudbank för fler företag, privatkunder och partners i Baltikum”, säger Mats Wermelin, chef för Baltic Division på DNB.

Nordea och DNB har lika rösträtt i den sammanslagna banken, samtidigt som de har skilda ekonomiska ägarnivåer som speglar ägarnas respektive andel av eget kapital från deras bidrag till den sammanslagna banken vid tiden för affärens slutförande. Affären förutsätter myndigheternas godkännande, och väntas vara slutförd kring andra kvartalet 2017. Bankerna fortsätter att bedriva verksamhet oberoende av varandra till dess att alla myndighetsgodkännanden har erhållits. 

Med anledning av tillkännagivandet inbjuder vi till pressträff. Inga Skisaker, chef för Banking Baltic Countries, Nordea, och Mats Wermelin, chef för Baltic Division, DNB, deltar.

Tid: Torsdagen den 25 augusti kl 11.30 CET (12.30 EET). Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort uppvisas. För att delta i presskonferensen, vänligen anmäl dig till Signe Lonerte, signe.lonerte [at] nordea.com (signe[dot]lonerte[at]nordea[dot]com), +371 2911 6146.

Plats: Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes 55, Riga, Lettland. 
Presskonferensen hålls på engelska.

[1] Baserat på utlåning till allmänheten

 
För ytterligare information:

Nordea:

Magnus Nelin, kommunikationschef Sverige, Nordea, tel 072 145 2640, magnus.nelin [at] nordea.com (magnus[dot]nelin[at]nordea[dot]com)

DNB:

Thomas Midteide, Group Executive Vice President, Corporate Communications, DNB,
tel +47 962 32 017, thomas.midteide [at] dnb.no (thomas[dot]midteide[at]dnb[dot]no)

Om Nordea

Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 30 000 medarbetare och 600 kontor. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Vi har en bred expertis som erbjuder ett omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. I Nordea bygger vi förtroendefulla relationer genom vårt starka engagemang i både kunder och samhälle.

Om DNB

DNB är Norges största finanskoncern och en av de största i Norden sett till börsvärde. Koncernen har ett heltäckande utbud av finansiella tjänster, bland annat lån, sparande, rådgivning och försäkrings- och pensionsprodukter för privat- och företagskunder. DNB är en viktig aktör i en rad sektorer, för vilka koncernen också har en nordisk eller internationell strategi. DNB är en av världens främsta shippingbanker och har en stark ställning i energisektorn, samt i sektorn fiskeri och havsbruk.

Documents

Pressmeddelanden