Nordea presenterar resultatet för tredje kvartalet 2016 onsdagen den 26 oktober

Pressmeddelande | 2016-10-13 14:50

Delårsredogörelsen publiceras cirka kl 07.00.

Presskonferens

Tid: 09.00 Registreringen öppnar kl 08:30. Av säkerhetsskäl måste giltigt id-kort uppvisas.

Plats: Mäster Samuelsgatan 17 i Stockholm

Vd och koncernchef Casper von Koskull presenterar resultatet. Presentationen ges på engelska och kan följas i realtid på www.nordea.com där också presentationsmaterialet publiceras. Efter presentationen följer en webbsänd frågestund med Torsten Hagen Jørgensen, Group COO.
 

För att delta, kontakta Magnus Nelin på Nordea via e-post, magnus.nelin [at] nordea.com (magnus[dot]nelin[at]nordea[dot]com)

Internationell telefonkonferens för analytiker

Tid: 14.30

Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, Ari Kaperi, Group CRO, och Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, deltar. Efter en kort presentation från ledningen följer en frågestund. För att delta, ring +44(0)20 3427 1904, bekräftelsekod 2566215# senast tio minuter innan (14.20).
 

Efter telefonkonferensen läggs en indexerad uppspelning ut på www.nordea.com. Det går också att höra en uppspelning t o m den 2 november på tel +44 (0) 20 3427 0598, kod 2566215#.

Presentation för analytiker och investerare i London den 27 oktober
Tid: 08.00 lokal tid
Plats: The Langham, 1c Portland Place, Regent Street, London W1B 1JA

Torsten Hagen Jørgensen, Group COO, Ari Kaperi, Group CRO, Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, Andreas Larsson, Senior IR Officer, och Michel Karimunda, IR Officer, deltar. Presentationen, inklusive frågestund, väntas vara cirka en timme.
 

För att delta, kontakta Rachel Griffin hos Autonomous, på mejladress: rgriffin [at] autonomous.com (rgriffin[at]autonomous[dot]com).

Delårsredogörelsen publiceras på engelska och svenska.
Delårsredogörelsen publiceras på engelska och svenska. Ett pressmeddelande med ett sammandrag av resultatet publiceras på engelska, svenska, danska, finska och norska.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515
Magnus Nelin, presschef, tel 070 237 3708

Documents

Pressmeddelanden