Kunder blir delägare i Nordea Liv & Pension i Danmark

Regulatoriskt pressmeddelande | 2016-11-17 08:10

Foreningen NLP köper 25 procent av aktiekapitalet i danska Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S.

Foreningen NLP, som representerar kunderna i Nordea Liv & Pension, köper minoritetsandelen från Nordea Life Holding AB. 

– Det här är ett unikt tillfälle att främja både kundernas och Nordea Liv & Pensions intressen, säger Nils Bolmstrand, vd för Nordea Life Holding AB. 

– Vi välkomnar våra kunder som delägare. För att gynna kunderna och bolaget ska vi, med kunderna som delägare, fortsätta att stärka Nordea Liv & Pensions ställning i Danmark, säger Nils Bolmstrand. 

Priset för den 25-procentiga andelen av aktiekapitalet uppgår till 2 175 miljoner danska kronor (291 miljoner euro). Det bokförda värdet uppgår till 1 098 miljoner danska kronor. Foreningen NLP ska vidare investera
932,5 miljoner danska kronor i ett förlagslån Tier 1 emitterat av Nordea Liv & Pension. 

I samband med transaktionen distribuerar Nordea Liv & Pension 375 miljoner euro till Nordea Life Holding AB, och förbättrar Life Groups solvenskapitalposition med cirka 16 procentenheter. 

Transaktionen undertecknas av Foreningen NLP och Nordea Life Holding AB. Den förutsätter godkännande av den danska finansinspektionen. 

 
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Ragnar Roos, tf chef för Group External Communications, tel 076 787 69 84 

 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
 

Documents