Beslut av Nordeas styrelse att genomföra fusionsplaner

Pressmeddelande | 2016-12-08 16:15

Styrelsen för Nordea Bank AB har beslutat att fortsätta med de gränsöverskridande fusionerna mellan Nordea och dess dotterbanker Nordea Bank Danmark, Nordea Bank Finland respektive Nordea Bank Norge, med målet att slutföra fusionerna i början av 2017. 

Alla godkännanden som krävs för att genomföra fusionen mellan Nordea Bank Finland och Nordea Bank AB har erhållits. Processen för myndighetsgodkännanden i Danmark och Norge pågår i konstruktiv anda.  

Motiven till fusionerna är oförändrade och i linje med tidigare kommunikation. 


För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 0515
Magnus Nelin, presschef, tel 070 237 3708

Documents