Nordea stärker och effektiviserar sin riskorganisation

Pressmeddelande | 2016-12-08 16:45

Nordea inrättar den nya enheten Group Credit Risk Management, som separeras från bankens interna kontrollenhet och Chief Risk Officer (CRO). Julie Galbo blir ny CRO och chef för Group Risk Management and Control, och tar plats i koncernledningen. Ari Kaperi blir chef för Group Credit Risk Management.

Den nya enheten blir ansvarig för bankens kreditriskhantering, inklusive kreditbeslutsprocessen och arbetet i kreditutskottet, samt kreditanalys och kreditprocesser. Den nya enheten definieras som en så kallad första försvarslinje-funktion, och separeras från CRO-funktionen, som utgör andra försvarslinjen för översyn och kontroll av risker.

Julie Galbo, idag chef för Regulatory Change Management, har tackat ja till att bli ny CRO och chef för Group Risk Management and Control. Hon blir också medlem i koncernledningen.

– Julie Galbo är mycket kunnig och känd för sin erfarenhet av att hantera förändringar och leda i komplexa processer och utmaningar. Hennes djupa kunskaper om regelverk och riskhantering är av största värde för oss i Nordea, säger vd Casper von Koskull.

Ari Kaperi lämnar koncernledningen och blir chef för Group Credit Risk Management, ett område som både växer i betydelse och som står inför stora möjligheter när det gäller att anpassa kreditprocesserna till framtidens riskhanteringsutmaningar i en digitaliserad miljö.

– Ari Kaperis omfattande erfarenhet och expertis av bankverksamhet och kreditrisker kan nu utnyttjas till fullo i den nya enheten, som ska ansvara för bankens kreditrisk, kreditanalyser och kreditprocesser. Kreditområdet håller på att omvandlas till en ny digital miljö, säger Casper von Koskull.

Ari Kaperi kommer att rapportera direkt till vd och fortsätter som landschef i Finland.

Förändringarna gäller från den 1 januari 2017.

Från den 1 januari 2017 består Nordeas koncernledning av följande personer och roller: Casper von Koskull, vd och koncernchef, Torsten Hagen Jørgensen, Group COO och ställföreträdande koncernchef, Erik Ekman, chef för Commercial & Business Banking, Martin A Persson, chef för Wholesale Banking, Heikki Ilkka, Group CFO, Julie Galbo, Group CRO, Topi Manner, chef för Personal Banking, Snorre Storset, chef för Wealth Management, Karen Tobiasen, Chief HR Officer, och Matthew Elderfield, chef för Group Compliance.


För ytterligare information:
Magnus Nelin, presschef, tel 070 237 3708

Documents