Ett Nordea – ny legal struktur

Pressmeddelande | 2017-01-02 09:15

Idag, den 2 januari 2017, har de gränsöverskridande fusionerna mellan Nordea Bank AB (publ) och dess dotterbanker i Danmark, Finland och Norge genomförts. Därmed har samtliga tillgångar och skulder i dotterbankerna överförts till Nordea Bank AB (publ) samtidigt som Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA har upplösts. Bankverksamheten i Danmark, Finland och Norge kommer att drivas i filialer till Nordea Bank AB (publ).

– Det här är ett stort steg framåt i vår affärsomställning. Den enklare bolagsstrukturen speglar bättre hur Nordea idag driver verksamheten nordiskt. Vi fortsätter att vara helhjärtat engagerade i vår verksamhet i varje land och att skapa den bank som våra kunder vill att vi ska vara. Besluten kommer fortfarande att fattas nära kunderna, precis som tidigare. En enklare struktur minskar komplexiteten och gör det möjligt för oss att fokusera på att skapa ännu mer värde för våra kunder genom att bättre dra nytta av vår samlade kompetens, säger koncernchef Casper von Koskull. 

Efter fusionerna (övergången till den nya filialstrukturen) kommer Nordea att fortsätta att nära samarbeta med berörda myndigheter i de olika länderna, och förbinder sig att följa upp nationella försiktighetsåtgärder i syfte att säkerställa den finansiella stabiliteten på våra hemmamarknader. Fusionerna (den nya filialstrukturen) kommer därmed från Nordeas sida inte att påverka säkerställandet av den finansiella stabiliteten och likvärdiga förutsättningar för systemiskt viktiga banker och filialer på var och en av våra hemmamarknader.

Ledningen är starkt förbunden att säkerställa likvärdiga förutsättningar i de länder som är våra hemmamarknader.

Länk till bild av den legala strukturen på nordea.com 

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Magnus Nelin, kommunikationschef Sverige, Nordea, tel 072 145 2640 

Documents