Sara Helweg-Larsen ny chef för Group Communications i Nordea

Pressmeddelande | 2017-01-19 12:00

Nordea har utsett Sara Helweg-Larsen till ny chef för Group Communications. Hennes senaste befattning var som kommunikationschef hos Mærsk Transport & Logistics Division. Roberta Alenius blir ny chef för Group External Communications, och Erik Feldt ny chef för Group Sustainability. 

Sara Helweg-Larsen börjar i Nordea den 1 maj 2017. Vidare har Roberta Alenius tackat ja till att bli chef för Group External Communications. Robertas senaste befattning var som Vice President och kommunikationschef för Telia i Sverige. Roberta börjar den 1 april och rapporterar till den nya chefen för Group Communications. 

– Nordea förändras. I en värld där tempot ökar hela tiden och där kundernas behov och värderingar förändras behöver vi bli bättre på att samspela med olika intressenter och förklara hur vi som bank är en positiv kraft för våra kunder och för hela samhället. Jag är mycket glad åt att Sara och Roberta har tackat ja till att hjälpa oss med det, säger Johan Ekwall, Chief of Staff.  

Erik Feldt utses till ny chef för Group Sustainability. Erik har arbetat i Nordea i många år, senast som chef för HR Wealth Management. Den nuvarande chefen för Group Sustainability, Åse Bergstedt, byter roll till Chief Sustainability Strategist och tar plats i Group Sustainability-teamet.   

Vidare inrättas en Group Sustainable Finance-enhet, med Sasja Beslik som chef. Enhetens uppdrag blir att säkerställa att de initiativ som beslutas av Group Sustainability implementeras i affärsverksamheten. 

– Hållbarhet blir allt viktigare för Nordea och för våra kunder. För att betona detta skapar vi ett mer renodlat Group Sustainability-team på strategisk nivå, under Erik Feldts ledning, säger Johan Ekwall.  

För ytterligare information: 
Johan Ekwall, Chief of Staff, tel 010 156 32 16
Petter Brunnberg, presschef Sverige, tel 073 866 1087 

Documents