Välkommen till Nordeas årsstämma den 16 mars 2017

Pressmeddelande | 2017-02-06 08:30

Styrelsen för Nordea Bank AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 16 mars 2017 kl. 13.00 i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm enligt bilagda kallelse.

Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på nordea.com.

Annonsering om att kallelse har skett görs i Dagens Nyheter och Svenska Dagladet den 9 februari 2017.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för extern kommunikation, tel 072 141 67 12
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Documents