Nordiska banker samarbetar för att bekämpa cyberbrott

Pressmeddelande | 2017-04-10 09:00

Nordiska banker trappar upp sitt samarbete för att bekämpa cyberbrottslighet, som är ett växande problem i Norden och övriga världen.

Bankerna och deras kunder riskerar att utsättas för en rad olika cyberbrott: stöld, hacking, bedrägeri, etc. Nordic Financial CERT, som grundar sig på det befintliga norska samarbetet FinansCERT, är ett nytt forum som vill ta itu med problemet på ett nytt sätt. Danske Bank, Nordea, DNB, Sparebank 1, Eika Group, med flera nordiska banker, kommer att dela relevanta data för att bekämpa cyberbrottsligheten, som på senare år blivit allt mer innovativ, aggressiv och organiserad.

Nordic Financial CERT vill stärka de nordiska bankernas förmåga att skydda sina kunder mot cyberbrott och skapa ett skyddsnät för alla finansinstitut, stora som små. Tanken är att den finansiella sektorn i Norden bildar en gemensam front, som effektivt och snabbt upptäcker, försvarar sig mot och förebygger cyberrisker.

- Nordic Financial CERT är ett stort steg på vägen mot en ännu högre IT-säkerhet i den nordiska finanssektorn. Genom att dela data kan vi arbeta tillsammans för att skydda vår sektor och våra kunder, säger Jim Ditmore, COO hos Danske Bank.

Samarbetet inleddes för fyra år sedan i Norge under namnet FinansCERT. FinansCERT blev en stor framgång, och byggs nu på till att bli Nordic Financial CERT, ett bredare samarbetsforum som täcker hela Norden.

- Vi ser fram emot att fortsätta det viktiga arbete som FinansCERT gjort på den nordiska arenan, säger Idar Kreutzer, vd hos Finans Norge.

Genom samarbetet kan bankerna samla den främsta expertisen på bekämpning av cyberbrottslighet i den nordiska finanssektorn. Det ger även en del synergieffekter som kommer att höja säkerheten för både kunderna och bankerna.

- Vi finns till för våra kunder, och det ingår i vårt samhällsansvar att samarbeta närmare med andra nordiska finansinstitut för att skapa en trygg och skyddad miljö, säger Torsten Hagen Jørgensen, COO för Nordea.

Omvandlingen av FinansCERT till ett nordiskt samarbete innebär att fler banker och finansinstitut går med. Nordic Financial CERT uppmanar alla aktörer i sektorn att delta. Man vill också förbättra det förebyggande arbetet i finanssektorn och samhället i stort.  

Målet är att expandera ytterligare under de kommande åren, inte bara genom att ta emot nya medlemmar utan också genom att utvidga samarbetet. Allt för att skydda de nordiska kunderna och det nordiska samhället.

För ytterligare information:
Petter Larsson, biträdande presschef, tel 072 231 5250

Documents