Nordea: Allt fler tror på stigande bopriser

Pressmeddelande | 2017-04-19 09:00

En majoritet, 56 procent, av svenskarna tror att bostadspriserna fortsätter att stiga, det är en något högre andel än i höstas. Allra mest positiva är de boende i Mellansverige där hela 60 procent tror på prisökningar. Samtidigt är svenskarna kluvna när det gäller utvecklingen för bostadsräntorna – hälften tror på oförändrade räntor.
     
- Redan i höstas såg vi att tron på stigande priser och stabila räntor återvände, och det är åsikter som håller i sig. Det är dock viktigt att komma ihåg att bostadsräntorna nu varit nere på ovanligt låga nivåer under en längre period och att det inte är något man ska ta för givet, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

I Nordeas undersökning framgår det även att 78 procent av svenskarna är nöjda med sitt boende och inte planerar att flytta. Samtidigt anger en stor andel av svenskarna att prisnivån, skatter och regleringar utgör ett hinder för att flytta.

- I Stockholm är det fler än genomsnittet som anser att priset för att köpa en annan bostad är för högt. Utan tvekan är bostadsmarknaden i Stockholmsområdet fortfarande väldigt het. Det finns tydliga hinder för att kunna förändra sitt boende, och inte minst för unga att etablera sig på bostadsmarknaden, säger Ingela Gabrielsson.

Fler billiga bostäder anger svenska folket som det främsta receptet för en bättre fungerande bostadsmarknad. 33 procent anger även att sänkt vinstskatt skulle förbättra bostadsmarknaden, medan 28 procent vill se ändrade amorteringsregler och 21 procent tror att en nedtrappning av ränteavdrag är rätt väg att gå.

- Det är utan tvekan frågor som engagerar många, inte minst för våra unga vuxna som behöver få möjlighet att flytta hemifrån. Det är mycket bra att vi har åsikter och jag hoppas att våra politiker lyssnar på det, säger Ingela Gabrielsson.

Endast 40 procent har räknat på hur höjda boräntor skulle påverka det egna hushållets ekonomi.

- Oavsett om man har en trygg ekonomi eller inte så är det klokt att räkna på olika scenarier framåt. Gör man inte det riskerar man överraskningar som kan få oanade konsekvenser. Det kan till exempel göra att man plötsligt inte har råd med den där resan man drömt om och längtat efter, säger Ingela Gabrielsson.

Enbart 19 procent uttrycker en oro för sin egen boendeekonomi, men hela 56 procent anser att andra borde vara oroade.

   
För ytterligare information:

Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 0702 27 24 77
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Nordea är en av Europas tio största universalbanker mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder, 31 000 medarbetare och 600 kontor. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Vi har en bred expertis som erbjuder ett omfattande utbud av produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. I Nordea bygger vi förtroendefulla relationer genom vårt starka engagemang i både kunder och samhälle.
www.nordea.com

Documents