Svenska par väljer bort gemensam ekonomi

Pressmeddelande | 2017-05-31 10:00

Andelen svenska par som har helt gemensam ekonomi har sjunkit drastiskt de senaste åren medan andelen som väljer en kombination av separat och gemensam ekonomi ökar mest. Det visar Nordeas Familjeekonomiundersökning för 2017.

Bland gifta par har andelen med helt gemensam ekonomi sjunkit från 70 procent till 51 procent de senaste sju åren. Bland sambopar har motsvarande andel sjunkit från 38 procent till 24 procent. Den allra tydligaste trenden är att fler svenska hushåll föredrar en kombination av gemensam och separat ekonomi. 46 procent av hushållen har både ett gemensamt konto för hushållsutgifter och samtidigt separata lönekonton. År 2010 låg den andelen på 34 procent.

- Det är en mycket tydlig trend och jag tycker det är en bra utveckling som skapar möjligheter för var och en att kunna ha en egen ekonomi och ett eget sparande. Jag anser att det borgar för en jämställd parekonomi, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Nordea har även undersökt hur de digitala ekonomiverktyg som mobilbank och andra ekonomiappar påverkar vår vardag. 36 procent anser att mobilbanken gör det enklare att hantera hushållsekonomin. 27 procent anser även att de blir mer ekonomiskt självständiga med hjälp av mobilbanken. Bland kvinnor upplever hela 30 procent att de blir mer ekonomiskt självständiga.

- Det är oerhört spännande och glädjande att den digitala utvecklingen medför att vi får bättre koll på vår ekonomi och att den blir enklare att sköta. Särskilt bra tycker jag det är att kvinnor får tillgång till sin egen ekonomi på ett nytt sätt. Det borde underlätta för fler egna ekonomiska beslut som till exempel sparande, säger Ingela Gabrielsson.

De allra flesta svenskar är nöjda med sitt inflytande över hushållets utgifter, och flertalet anser inte heller att de grälar om pengar. Gräl om pengar är vanligare bland sambor där 32 procent kan vara oense om pengar, jämfört med 20 procent bland de som är gifta.

- En teori är att man pratar ihop sig mer om pengar som gift. För alla par är det mycket viktigt att prata igenom och komma överens om hur hushållsekonomin ska skötas. Där är ärlighet viktig för att bygga en förtroendefull relation, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 0702 27 24 77
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Documents