Svenskar unnar sig dyr semester i år

Pressmeddelande | 2017-06-21 10:00

Den svenska ekonomin går starkt och då passar svenska folket på att öka semesterbudgeten kraftigt. Det framgår av Nordeas årliga semesterundersökning. Hur mycket vi är beredda att lägga på semestern skiljer sig rejält beroende på var i livet vi befinner oss samt var i landet vi bor.

I år ser svenskarna ut att satsa stort på semestern och ökar den planerade semesterbudgeten med i genomsnitt sju procent från föregående år. I år ligger semesterkassan per hushåll på 18 000 kronor jämfört med 16 890 kronor förra året.

- Det finns många skäl till att vi plussar på vår semesterkassa i år. Dels går det bra för Sverige och det är många som har jobb, dels har vi ett sparande vi kan använda oss av, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Svenskarnas semesterbudget varierar dock ordentligt. Minst pengar till semestern tänker norrlänningarna lägga, i snitt 14 862 kronor per hushåll, medan sydsvenskarna lägger hela 21 535 kronor. Smålänningar och östgötar lägger 17 911 kronor, västsvenskar 18 541 kronor och stockholmare 19 913 kronor per hushåll.

- Det är viktigt att man låter den egna ekonomin avgöra vad som är möjligt. Undvik att låna till semestern, det kostar mer än du tror att betala tillbaka på lånet när sommaren är över. Tycker man att det blir för dyrt att resa så undersök vad den egna hemorten lockar med på sommaren och turista där du bor istället, säger Ingela Gabrielsson.

Inte så förvånande är det de äldre som har råd att lägga mer pengar på sina semestrar. Personer över 66 år budgeterar 21 215 kronor för semestern medan de i åldrarna 18-25 nöjer sig med 14 180 kronor.

- Trenden visar tydligt att ju äldre man är desto mer lägger man på semestern per hushåll, ända fram till 55 år då det plötsligt sjunker. Sannolikt hör det ihop med att barnen flyttar ut då vilket gör att den samlade utgiften per hushåll naturligtvis blir lägre. Efter pensionen ökar man budgeten igen ganska rejält, säger Ingela Gabrielsson

En annan tydlig trend är att de som är beredda att betala mer för semestern också i högre utsträckning använder sparade pengar. Av samtliga tillfrågade svarade 58 procent att de använder sparade pengar till semestern, 49 procent använder lönen och 18 procent använder semesterersättningen. Bara 14 procent uppger att de använder pengar från skatteåterbäringen för att finansiera sin semester.

Trots att vi lägger mer pengar på semestern i år uppger 45 procent att de kommer att tillbringa merparten av semestern hemma medan 26 procent uppger hotell och 19 procent fritidshus. Airbnb och liknande koncept inom delningsekonomin är fortfarande i sin linda och uppges bara av 3 procent som huvudsakligt semesteralternativ. Bland personer i åldrarna 18-25 är samma andel 7 procent.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 0702 27 24 77
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Documents