Nordea: Föräldrar slutar ge fickpengar

Pressmeddelande | 2017-08-30 09:05

- Vi befinner oss i ett skifte där vi inte längre har kontanter i omlopp och då har föräldrarna inte längre några synliga pengar att lämna över till barnen. Men det är fortfarande lika viktigt att man i tidig ålder lär sig hushålla med pengar. Därför måste vi nu lära barnen att använda de nya digitala sätten att hantera pengar, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

I vilken form svenska föräldrar ger pengar till barnen varierar mellan olika åldrar. De yngsta får fortfarande mestadels kontanter, men ju äldre barnen är desto vanligare är det med banköverföring. Åtta av tio barn i åldrarna 15-17 får sin fickpeng som en banköverföring. En liten men växande del av barnen får hela eller delar av sina fickpengar i form av surftid.

- Idag finns det många sätt att föra över pengar som till exempel Swish. Barnen vill göra som föräldrarna och den digitala världen är självklar för nya generationer, men föräldrarna måste så klart bedöma om barnet är moget att hantera detta eller inte, säger Ingela Gabrielsson.

De flesta som får fickpengar får det på månadsbasis men en stor del får sina pengar mer sporadiskt. Ingela Gabrielsson tycker att det är bättre att ha en ordentlig plan.

- Gör en plan för hur mycket pengar barnen ska få. Försök att ge regelbunden vecko- eller månadspeng och prata gärna med dina barn om hur pengarna ska användas utan att detaljstyra.

65 procent av barnen i undersökningen får själva styra hur de ska använda pengarna, och det tycker Ingela Gabrielsson är bra.

- Själva poängen med fickpengar tycker jag är att tidigt lära sig om privatekonomi. Då tycker jag det blir fel om föräldrarna styr för mycket, men självklart ska man vara ett stöd för barnen och ge goda råd, säger Ingela Gabrielsson.

Hur mycket pengar barnen får varierar också mellan åldrarna. Barn mellan nio och elva får 220 kronor per månad i genomsnitt, medan tolv- till fjortonåringar får 360 kronor i snitt och femton- till sjuttonåringarna får hela 800 kronor i snitt.

Många barn har även ett eget sparkonto tidigt - hela 74 procent. De minsta barnen under sex år har i genomsnitt 20 000 kronor på sitt sparkonto och barn i åldern femton till sjutton har 55 000 kronor.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 0702 27 24 77
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Documents