Nordea Open Banking är sjösatt

Pressmeddelande | 2017-12-13 10:35

Under hösten har Nordeas Open Banking-team tillsammans med över 1 000 externa utvecklare testat och gett återkoppling på de öppna API:erna (Application Programming Interface) och vidhängande tjänster. Idag kopplas API:erna samman med bankens produktionssystem, och Nordea tar därmed ett första, viktigt steg i riktning mot den nya Open Banking-världen. Därmed blir Nordea den första nordiska banken som erbjuder sina pilottestare åtkomst till verkliga kunddata.

- De nya PSD2-reglerna förändrar bankvärlden i grunden. Det rör sig inte om en fluga. Från 2018 blir allt annorlunda, när bankerna måste öppna sig för externa aktörer som vill sälja sina tjänster till bankens kontoinnehavare, säger Erik Zingmark, Co-Head i Transaction Banking i Nordea, och fortsätter:

- Vi ser PSD2 som en möjlighet, och därför har vi satsat stort på vår Open Banking-plattform. Vi ser det som en chans att erbjuda våra kunder nya tjänster tillsammans med partners, och även att kunna betjäna kunderna i andra delar av världen än vår hemmaregion. 

Nordea inleder nu en pilottestperiod där utvalda externa aktörer bygger in applikationer i API:erna. Tillsammans med pilotkunder ska de gå igenom och testa att Open Banking-lösningen fungerar som tänkt i alla delar. Just nu är det bara kunddata från Finland som används i testerna, men inom kort breddas underlaget så att det omfattar kunddata även från de andra nordiska länderna.  

- Tillsammans med fintech-bolag och andra externa utvecklare satsar vi på att skapa nya produkter och tjänster för våra kunder på kortare tid än vad vi skulle klara på egen hand, samtidigt som vi ser till att kunderna har full kontroll över vilka data de är beredda att dela med sig av och vilka produkter de vill använda, säger Claus Richter, chef för Cash Management Solutions i Nordea, och fortsätter:

- Allt vårt jobb börjar nu bära frukt, och vi är stolta att vara den första nordiska bank som erbjuder sina pilottestare åtkomst till verkliga kunddata.  

Tredjepartsapparna kommer att kunna använda API:n för Account Information Service (AIS), där de kan hämta kontouppgifter och initiera betalningarna genom API:n för Payment Initiation Service (PIS). Slutanvändarna kommer att kunna legitimera sig själva, och bevilja tredjepartsleverantören åtkomst till deras konton.  

Genom att introducera utvalda pilottestare till kunddata på det här begränsade sättet kan Nordea samarbeta med de externa aktörerna, och använda deras fortlöpande feedback till att vidareutveckla sina tjänster. Fler urvalda externa aktörer inkluderas allteftersom under 2018.  

För ytterligare information:
Gunnar Berger, chef för Open Banking, tel 070 433 10 90
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 0721439175

 

Documents