Nordeas konjunkturrapport: Ny fas

Pressmeddelande | 2018-01-24 10:00

För första gången på länge finns frågetecken kring den svenska ekonomin. Bostadsmarknaden är en nyckelfråga. Vår bedömning är att bostadspriserna stabiliseras efter nedgången under 2017. Utvecklingen på bostadsmarknaden får ändå återverkningar. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Economic Outlook.

– Bostadsbyggandet minskar i år och nästa år. Ökad osäkerhet och frånvaron av positiva förmögenhetseffekter får hushållen att hålla hårdare i plånboken, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Tillväxten hos viktiga handelspartners är den högsta på länge och ger en välkommen draghjälp genom ökad export. Detta kompenserar till viss del inbromsningen av den inhemska efterfrågan.

Däremot ökar den offentliga konsumtionen och de offentliga investeringarna. Den snabba befolkningsökningen, stora behov och starka offentliga finanser gör att den kommunala verksamheten expanderar under valåret 2018.

Sysselsättningsgraden är den högsta på ett par decennier och bristen på arbetskraft är stor.

– Ökningstakten av sysselsättningen bromsar in och den gradvisa nedgången i arbetslöshet som vi har sett de senaste åren stannar av. Löneökningarna förblir dämpade, säger Annika Winsth.

En första räntehöjning från Riksbanken dröjer eftersom inflationen sjunker under målet. Dessutom skapar bostadsmarknaden osäkerhet om konjunkturen och inflationen på sikt då högre räntor kan få oönskade effekter.

– Vi räknar med att Riksbanken ligger still under hela 2018. En första räntehöjning dröjer till inledningen av 2019. Viktigt för Riksbanken är att en räntehöjning från ECB fortfarande är avlägsen, säger Annika Winsth.  

Kronan tyngs i nuläget av osäkerheten om bostadsmarknaden. En stabilisering av bostadspriserna bedöms minska oron och på sikt stärks kronan.

Sverige, nyckeltal 2016 2017P 2018P 2019P
BNP, % 3.2 2.4 2.5 2.0
BNP, kalenderkorrigerad, % 3.0 2.7 2.6 2.0
Arbetslöshet, % 6.9 6.7 6.6 6.5
Inflation, KPIF, årsgenomsnitt, % 1.4 2.0 1.8 1.8
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP 1.2 1.3 0.8 0.7

Läs hela rapporten här.

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 070 612 59 59
Afroditi Kellberg, presschef, 073 350 55 99

Documents