Nordea utser Christopher Rees till Group CFO

Pressmeddelande | 2018-02-06 14:00

Sedan meddelandet den 15 november 2017 att Heikki Ilkka lämnar Nordea har processen att hitta framtidens CFO för Nordea nu slutförts, i och med utnämningen av Christopher Rees, 46 år. Han är idag vice chef för Wholesale Banking och chef för Nordea Markets, men tillträder den 1 mars 2018 som Group Chief Financial Officer (CFO), chef för Group Finance & Treasury och medlem i Group Executive Management (GEM).

Christopher Rees började i Nordea 2015 som COO för Wholesale Banking, och har senast innehaft befattningar som vice chef för Wholesale Banking och chef för Nordea Markets.

Christopher har varit verksam i finanssektorn sedan 1996. Innan han började i Nordea hade han seniora befattningar inom investment banking, kapitalmarknader och risk hos Barclays, Morgan Stanley och Merrill Lynch.  

- I Christopher har vi hittat den idealiske CFO:n. Han har stor erfarenhet av sektorn, en erfarenhet som också gett honom ett utpräglat globalt perspektiv. Han har även en stark meritlista när det gäller att leda högpresterande team. Den senaste transformationen som genomfördes i Markets vittnar om Chris’ förmåga att rusta för framtiden. En förmåga som kommer väl till pass när det gäller att fullfölja transformationen av Group Finance & Business Control. Det gläder mig att se att vi kan skapa grogrund för talanger internt, och jag ser fram emot att välkomna Christopher till GEM, säger Casper von Koskull, vd för Nordea.   

Christopher axlar sin nya roll den 1 mars 2018, men övergången och överlämningen från Heikki Ilkka börjar direkt.  

- Jag ser fram emot den här utmaningen och mot att fortsätta den spännande resan att forma Nordeas framtid, i den här nya rollen, säger Christopher Rees, blivande CFO i Nordea. 

Arbetet med att hitta en efterträdare i Markets har inletts. Till dess fungerar Martin A. Persson, chef för Wholesale Banking, som ställföreträdande chef för Markets, med Christian Fink Karas, COO för Markets, som ställföreträdande vice chef för Markets. 

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Documents

Pressmeddelanden