Digitala placeringstjänster blir allt vanligare i Finland

Pressmeddelande | 2018-02-07 15:20

Tisdagen den 6 februari var den livligaste handelsdagen hittills i år. Börshandeln nästan fördubblades i Nordeas nättjänster jämfört med en normal dag. Handeln har dock redan en längre tid ökat mycket i nätbanken och Investor, som är en tjänst för aktiva placerare. År 2017 ökade handeln på nätet till och med tio procent och börshandeln med åtta procent. Ökningen beror på att de digitala kanalerna har blivit allt vanligare och att fondutbudet har ökat avsevärt.

I slutet av 2017 utvecklade Nordea sina tjänster också genom att lägga till 400 externa fonder som tillhandahålls av bolagets samarbetspartners i nätbanken och Investor. Således är Nordea den första banken i Finland med så kallad full service. Nordeas kunder kan vid sidan om Nordeas egna utmärkt framgångsrika fonder också komplettera sina placeringsportföljer med noggrant utvalda fonder av lokala konkurrenter och globala aktörer.

– Vi har i åratal hört till de bästa portföljförvaltarna i Europa och nu har vi utvidgat vårt utbud så att det är oerhört omfattande. Januari ser ut att slå alla tiders rekord när det gäller handel med Nordeas fonder online, säger Tanja Eronen, chef vid Nordeas enhet för sparande och placering.

Placerare trivs på nätet och använder gärna mobila tjänster, snart också med digitala rådgivare

– Allt fler kunder vill sköta även placeringar och sparande hemma i soffan via nättjänster och mobila tjänster. I genomsnitt loggar kunderna in i mobilbanken 336 gånger per år. Antalet onlinemöten har ökat med till och med 20 procent på ett år. I och med digitaliseringen uppstår det hela tiden nya tjänster vid sidan av den traditionella personliga rådgivningen, säger affärschef Riikka Laine-Tolonen.

Redan i dagsläget erbjuder Investor kunderna tilläggsinformation om placering på nätet. Nya digitala tjänster är att vänta på våren 2018 då Nordea lanserar den första digitala placeringsrådgivningstjänsten för finländska kunder. Tjänsten heter Nora och den passar för kunder som främst vill anlita digitala tjänster för sparande och placering.

Handeln på utländska börser har fördubblats

År 2016 ändrade Nordea sin prissättning med syfte att uppmuntra kunderna att sprida sina innehav även utanför Helsingforsbörsen. I samband med detta blev även små aktieaffärer mer lönsamma då minimiavgifterna slopades, varvid antalet små aktieaffärer på mindre än 1 000 euro ökade. Handeln på utländska börser till och med fördubblades i fjol då deras handelsavgifter sänktes till samma nivå som på Helsingforsbörsen. I dagsläget gäller redan tolv procent av uppdragen i Nordeas nätbank utländska börser – mest de nordiska och amerikanska börserna. Exempelvis har uppdrag på New York-börsen och Nasdaqs teknikbörs ökat med över 20 procent på kort tid.

– Det är mycket bra att våra kunder sprider placeringsrisken allt bättre och förbättrar sina avkastningsmöjligheter. Helsingforsbörsen utgör bara en bråkdel av den globala placeringsmarknaden, säger Eronen.

Ytterligare information:
Tanja Eronen, chef för kundupplevelser i fråga om sparande och placering, Nordea, tfn 040 744 7482
Satu Malkamäki, presschef, Nordea, tfn 050 448 1182