Ändring i Nordeas valberedning

Pressmeddelande | 2018-03-22 12:05

Sampo har utsett verkställande direktören och koncernchefen Kari Stadigh att vara ledamot i valberedningen istället för Torbjörn Magnusson. Kari Stadigh har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens sammansättning:
Kari Stadigh, valberedningens ordförande, verkställande direktör och koncernchef i Sampo Abp
Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden
Katarina Thorslund, chef Kund och vice verkställande direktör i Alecta
Anders Oscarsson, aktiechef på AMF och AMF Fonder
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

 
För ytterligare information:

Kari Stadigh, tel +358 10 516 0100
 

Documents

Årsstämma 2018