Nordea säljer sin andel av UC AB

Pressmeddelande | 2018-04-24 07:20

Det finska kreditinformationsbolaget Asiakastieto Group Plc (“Asiakastieto”), som är noterat på NASDAQ i Helsingfors, har träffat avtal med samtliga ägare i UC AB (“UC”), inklusive Nordea, om att förvärva UC för cirka 3,5 miljarder kronor. Nordea äger 26,1% av aktierna i UC och kommer att erhålla 2 303 315 aktier i Asiakastieto, motsvarande 9,6% av samtliga aktier i bolaget efter tillträdesdagen, samt cirka 268 Mkr kontant.

För Nordea innebär försäljningen en realisationsvinst på omkring 890 Mkr, baserat på Asiakastietos stängningskurs den 23 april 2018 om 27,30 euro per aktie, vilken förväntas resultatföras under andra kvartalet 2018.

Transaktionen är villkorad av att en extra bolagsstämma i Asiakastieto bland annat bemyndigar styrelsen att emittera nya aktier, som ska tecknas av Nordea och övriga säljare, att relevanta konkurrensrättsliga tillstånd lämnats samt vissa andra villkor.

Tillsammans med UC kommer Asiakastieto att bli en ledande koncern inom affärs- och kreditinformation på den nordiska marknaden, med digitala tjänster och datainnovation i fokus. De båda företagen har redan liknande affärsmodeller, gemensamma nordiska värderingar och en gedigen historia. Sammanslagningen förväntas skapa en starkare position på marknaden, bättre tillväxtmöjligheter och möjlighet att snabbt kunna erbjuda kunderna innovativa och kostnadseffektiva tjänster både på den lokala marknaden och på en övergripande nordisk marknad.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 416 712 

Documents