Nordea utser Chief Legal Officer

Pressmeddelande | 2018-06-13 16:00

Jussi Koskinen, idag Vice President och chef för Global Corporate Legal hos Nokia, tillträder som Nordeas nya Chief Legal Officer, och tar plats i koncernledningen. Han börjar den 1 september 2018. Utnämningen följer efter att Nordeas nuvarande Chief Legal Officer, Lena Eriksson, har beslutat sig för att gå i pension och lämna Nordea i början av 2019.  

Jussi Koskinen, 43, arbetar idag för Nokia Corporation som chef för Global Corporate Legal och styrelsens sekreterare. Jussi Koskinen börjar i Nordea som Chief Legal Officer, och blir medlem i koncernledningen. Han kommer vidare att fungera som styrelsens sekreterare. Jussi Koskinen har sedan 2004 haft seniora befattningar inom Legal och Compliance hos Nokia, och har som bankjurist arbetat brett med operativa frågor, regelverk, affärsjuridik, med mera.  

- Utnämningen av Jussi ger oss en stark och kommersiellt inriktad ledare för det juridiska teamet, med bred internationell erfarenhet. Jag ser fram emot att välkomna Jussi till Nordea, säger Casper von Koskull, Nordeas vd. 

- Jag ser verkligen fram emot att börja arbeta i Nordea vid en spännande tid, med den pågående transformationen och efter den planerade flytten av moderbolagets säte till Finland, säger Jussi Koskinen, Nordeas blivande Chief Legal Officer.  

Utnämningen av Jussi Koskinen följer på att Nordeas nuvarande chef för Group Legal, Lena Eriksson, beslutat att gå i pension. Lena Eriksson lämnar Nordea efter 29 år i seniora roller i bankens juridiska enhet. Hon har sedan 2003 varit chef för Group Legal och sedan 2008 sekreterare i Nordeas styrelse. Lena Eriksson går i pension senast i mars 2019, när överlämningen till Jussi Koskinen är genomförd. 

- Lena har bidragit oerhört mycket till Nordea, och jag vill tacka henne för hennes engagemang och de många framsteg som gjorts under de år som hon varit en nyckelperson i uppbyggnaden av bankens interna juridiska funktion. Under sina 29 år har Lena varit en högt uppskattad person, både som ledare för det juridiska teamet och som ledningsstöd, och hon har varit delaktig i många betydande händelser i vår historia, inte minst de fusioner som ledde till dagens Nordea och den pågående flytten av moderbolagets säte, säger Casper von Koskull. 

- Det har varit en ära att haft den här positionen i banken i så många år, och ett privilegium att leda det juridiska teamet med sin unika kompetenspool. Det har varit en mycket intressant och spännande tid, med stora omvälvningar i banksektorn såväl som i Nordea. Jag vill hälsa min efterträdare varmt välkommen, och kommer tillsammans med honom att säkerställa en smidig överlämning, säger Lena Eriksson.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, Group Communications, tel 072 141 67 12
   
  
Detta pressmeddelande innehåller information som Nordea Bank AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 15.00 CET. 

Documents