Europeiska centralbanken beviljar banklicens för Nordea Holding Abp

Pressmeddelande | 2018-06-27 10:00

Nordea Holding Abp har beviljats banklicens av Europeiska centralbanken. Banklicensen är ett led i förberedelserna inför Nordeas flytt till bankunionen och fusionen genom vilken Nordea Bank AB (publ) införlivas i Nordea Holding Abp.

Den banklicens som Nordea Holding Abp har beviljats av Europeiska centralbanken utgör en viktig milstolpe för Nordeas flytt till Finland, som är medlem i bankunionen. Flytten godkändes tidigare av aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) när cirka 96 procent röstade för en flytt vid årsstämman den 15 mars 2018. Som en följd av den erhållna banklicensen kommer Nordea Holding Abp nu också att byta namn till Nordea Bank Abp. 

Genom att ha moderbolagets säte i ett land som är medlem i bankunionen säkerställer vi på bästa sätt att Nordea omfattas av rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för konkurrenterna.  

Nordea räknar med att en flytt gynnar kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas intressen. Nordea fortsätter att vara en tillförlitlig partner som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden när som helst och var som helst, och ur ett kundperspektiv väntas inga förändringar i den dagliga verksamheten. 

Nordea har i samband med ansökan om banklicens frivilligt åtagit sig att från den 1 oktober 2018 följa tillsynskollegiets gemensamma beslut från 2018 till dess att Europeiska centralbanken har fattat beslut om tillsynskrav, utarbetade i enlighet med tillsynsbedömningen (SREP) 2019 genom den gemensamma tillsynsmekanismen.

Den fusion som verkställer flytten beräknas vara klar den 1 oktober 2018, förutsatt att berörda myndigheter ger sitt godkännande.

För ytterligare information:
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 0733 50 55 99

Documents