Försäljningen av UC slutförd

Pressmeddelande | 2018-06-29 17:00

Samtliga villkor för försäljningen av UC AB till Asiakastieto Group Plc, som offentliggjordes 24 april 2018, har nu uppfyllts och försäljningen slutfördes den 29 juni 2018.

Nordea Bank AB har erhållit 2 303 315 aktier i Asiakastieto Group Plc och cirka 26 miljoner euro kontant. Realisationsvinsten från försäljningen uppgår till cirka 84 miljoner euro och kommer att redovisas i bankens resultat för andra kvartalet 2018. De erhållna aktierna motsvarar 9,6 % av samtliga aktier och röster i Asiakstieto Group Plc.

För ytterligare information:

Claes Eliasson, Group Communications, tel 072 141 67 12

Documents