Nordea förvärvar Gjensidige Bank och ingår strategiskt partnersamarbete med Gjensidige

Pressmeddelande | 2018-07-02 07:00

Nordea har tecknat avtal med Gjensidige Forsikring ASA om förvärv av samtliga aktier i Gjensidige Bank ASA. Avtalet omfattar också ett långsiktigt strategiskt samarbete med Gjensidige i Norge om gemensam försäljning.

Gjensidige Bank är en av Norges ledande onlinebanker. Banken erbjuder privatpersoner en rad digitala banktjänster, bostadslån, bilfinansiering, konsumtionskrediter samt sparande och placeringar online och via ett nätverk av starka partner.

”Det här är ett viktigt steg för oss och understryker vår strategi och ambition att växa på den viktiga norska marknaden. Som Nordens största bank är det naturligt för oss att inleda samarbete med det ledande försäkringsbolaget i Norge. Avtalet innebär att många fler norrmän får en relation med Nordea, och vi avser att göra allt för att betjäna dem på bästa sätt”, säger Snorre Storset, filialchef för Nordea i Norge.

”Vi är fast övertygade om den strategiska betydelsen av att erbjuda våra kunder i Norge både försäkrings- och finansieringsprodukter. Vårt partneravtal med Nordea gör det möjligt för Gjensidige att erbjuda ett bredare urval finansieringsprodukter för både privat- och företagskunder. Avtalet erbjuder också möjligheten att nå ut till fler kunder via en av Nordens största banker med digitalisering och innovation högt på dagordningen. Vi är väldigt nöjda med avtalet och ser fram emot ett nära samarbete med Nordea framöver”, säger Helge Leiro Baastad, vd för Gjensidige.

Nordea förvärvar Gjensidige Bank för en beräknad köpeskilling om 5 500 mn norska kronor (578 mn euro), som kommer att justeras för eget kapital som genererats av Gjensidige Bank till dess att affären slutförs. Förvärvet, som förutsätter exempelvis godkännande från myndigheterna och andra tillstånd, väntas slutföras under första kvartalet 2019.

I och med förvärvet stärker Nordea sin ställning som den näst största banken i Norge, med ytterligare 176 000 kunder och 4 840 mn euro i utlåningsvolym (siffror från 31 december 2017). Gjensidige Bank är en lönsam och snabbväxande bank ( >10 procent i avkastning på eget kapital och 12 procent total årlig tillväxt i utlåningen 2015–2017). Gjensidige Bank ska successivt integreras i Nordea, och Nordea välkomnar cirka 170 medarbetare från Gjensidige Bank.

Nordea räknar med årliga kostnadssynergier på cirka 25 mn euro från Nordeas och Gjensidiges gemensamma kostnadsbas till 2022. Därutöver uppstår också intäktssynergier från tillväxtambitionerna. Förvärvet får en positiv inverkan på Nordeas vinst per aktie från år ett, ger en avkastning på investerat kapital på cirka 16 procent 2022 och minskar Nordeas kärnprimärkapitalrelation med cirka 60 punkter.

”Vi ser Nordea och Gjensidige som naturliga strategiska partner. Vi har båda en stark intern kultur och våra värderingar överensstämmer perfekt. Vi är övertygade om att de kunder som vi båda ska betjäna kommer att gynnas av det bredare och bättre erbjudandet som följer när dessa två starka partner gör gemensam sak”, säger Snorre Storset.

På senare år har Nordea koncentrerat sin verksamhet till de nordiska kärnmarknaderna. Med en av de starkaste balansräkningarna i Europa har vi möjlighet att stärka vår ställning på dessa marknader och ta del av lönsam tillväxt. 

För ytterligare information:
Claes Eliasson, Group Communications, tel 072 141 67 12

Documents