Fler billiga hyresrätter viktigaste bostadspolitiska frågan

Pressmeddelande | 2018-08-22 09:00

Fler billiga hyresbostäder är den viktigaste bostadspolitiska åtgärden när svenskarna inför valet listar vad som kan få ordning på bostadsmarknaden. Äldre generationer är mer oroliga än yngre generationer över bristen på billiga hyresbostäder, visar en undersökning av Nordea. Bland medelålders och pensionärer ger över 70 procent fler billiga hyresrätter sin röst. 

Inför valet har Nordea låtit undersöka vilka tre åtgärder svenskarna anser är de viktigaste för en bättre fungerande bostadsmarknad. Fler billiga hyresrätter fick flest röster i alla ålderskategorier men föräldrar till barn som ska flytta hemifrån tycks faktiskt oroa sig mer än barnen själva. I gruppen 40-54 år anger 71 procent att detta är en av de tre viktigaste åtgärderna, jämfört med 59 procent bland ungdomarna mellan 18 och 25.

”Som förälder finns det all anledning att oroa sig över hur barnen ska kunna flytta hemifrån och påbörja sitt egna vuxna liv. Det är i dagsläget mycket svårt att få en hyresrätt och det gäller särskilt hyreslägenheter med rimliga hyror. De bostäder som byggs ligger ofta bortom vad låginkomsttagare har möjlighet att betala”, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

När SCB senast tog fram statistik över medelhyror för nyproducerade lägenheter, för 2016, var den genomsnittliga hyran för en nybyggd trerummare 9 875 kronor. Då snittpensionen i Sverige ligger på drygt 17 000 kronor före skatt, kan det vara en av förklaringarna varför just pensionärerna som grupp också ser billiga hyresrätter som den viktigaste bostadspolitiska åtgärden.

Näst viktigast är att bygga fler billiga bostadsrätter för låg- och medelinkomsttagare. Det anser 50 procent av 26-39-åringarna jämfört med 42 procent av föräldragenerationen.

”Hos de unga har tanken på att göra en bostadskarriär slagit rot, och då vill de att den första bostaden ska vara en bostadsrätt, så att de ”kommer in” på marknaden och kan förflytta sig uppåt till större bostäder efter hand. Det visar även att det som byggts varit för dyrt”, säger Ingela Gabrielsson.

Att medelålders föräldrar föredrar fler hyresrätter framför fler bostadsrätter kan ses i ljuset av att föräldrar idag i högre grad är tvungna att hjälpa sina barn ekonomiskt med den första bostadsrätten, säger hon. Har man då fler barn är det kanske inte ens möjligt. De skärpta amorteringskraven underlättar inte heller ungas etablering på bostadsrättsmarknaden.

”Det är hög tid att införa ett vettigt bosparande för unga, även om det mer skulle rikta sig till de barn som nu föds. Kommande generationer måste också få chansen att bli vuxna och då är första bostaden ett viktigt steg”, säger Ingela Gabrielsson.

I gruppen 18-25 år var också just ett avdragsgillt bosparande den tredje viktigaste åtgärden.

Undersökningen genomfördes mellan den 1 och 7 augusti i år via YouGovs Internetpanel. Den omfattar cirka 1 000 män och kvinnor över 18 år. Resultatet är representativt för befolkningen.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, 070 227 24 77
Janina Pfalzer, pressekreterare, 076 495 33 78

Documents