Den svenska Finansinspektionen godkänner fusionen mellan Nordea Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp

Pressmeddelande | 2018-08-23 11:35

Den svenska Finansinspektionen har beviljat Nordea tillstånd att verkställa fusionsplanen för fusionen genom vilken Nordea Bank AB (publ) ska införlivas i Nordea Bank Abp. Detta är en del i förberedelserna inför genomförandet av fusionen och flytten av moderbolagets säte till Finland, som är medlemsland i Europeiska bankunionen.

Nordea välkomnar den svenska Finansinspektionens tillstånd att verkställa fusionsplanen. Det är ett betydande steg framåt för Nordeas flytt till den Europeiska bankunionen, sedan banken beviljats banklicens av Europeiska centralbanken den 27 juni 2018.

Flytten av sätet för det nya moderbolaget planeras att ske den 1 oktober 2018 förutsatt att berörda myndigheter ger sitt godkännande.

Genom att ha moderbolagets säte i ett land som är medlem i bankunionen säkerställs rättvisa, stabila och förutsägbara regler, motsvarande de som gäller för konkurrenterna.

Nordea räknar med att en flytt gynnar kundernas, aktieägarnas och medarbetarnas intressen. Nordea fortsätter att vara en tillförlitlig partner som strävar efter att erbjuda sina kunder den bästa servicen på marknaden när som helst och var som helst, och ur ett kundperspektiv väntas inga förändringar i den dagliga verksamheten.

För ytterligare information:
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599 

Documents