Få startar eget för pengarna

Pressmeddelande | 2018-09-28 09:00

Hälften av svenskarna har vid något tillfälle funderat på att starta företag eller har redan startat eget. Men pengar är inte den främsta drivkraften. En tredjedel avstår från att förverkliga sin företagardröm på grund av byråkratiskt krångel, enligt en undersökning som Nordea har gjort.

Hela 49% av de tillfrågade har antingen funderat på att starta eget eller redan gjort det.

”Företagande driver Sverige framåt och i rätt riktning. När vi reser i landet ser vi att det sker mycket i hela landet från norr till söder,” säger Peter Dalmalm, ansvarig för företagsaffären i Sverige på Nordea.

14 procent av de tillfrågade i Nordeas undersökning har startat och driver företag idag, medan resterande 35 procent vid något tillfälle övervägt att starta eget alternativt startat men inte gått vidare med företaget.

Av de som har startat företag men inte gått vidare med det anger 30 procent byråkratiskt krångel som skäl, visar undersökningen. En femtedel la ner idén på grund av brist på kapital, medan lika många kom fram till att företagsidén inte var så efterfrågad.

”Det är synd att så många avstår från att gå vidare med sin idé. Förvånansvärt många är omedvetna om att banken kan agera bollplank. Vad gäller kapital finns många alternativ till banklån och vi kan även hjälpa till med affärsmodellen. Vi träffar hundratals nystartade företag varje dag,” säger Peter Dalmalm.

Mindre byråkrati runt bolagsstart och företagande i allmänhet skulle underlätta, menar Peter Dalmalm.

”Företagare drunknar i administration. Politikerna behöver förenkla för företag att anställa duktig personal. Ur ett samhällsperspektiv är naturligtvis tillgänglighet på bostäder viktigt, eftersom det är svårt att attrahera kompetenta medarbetare om det är svårt för dem att hitta boende för sig och sina familjer,” säger Peter Dalmalm.

Kanske något förvånande är att endast 13 procent vill starta eget för att tjäna mer pengar. Istället är det längtan efter frihet och att få arbeta med det man verkligen brinner för som är främsta drivkrafterna. Av dem som överväger att starta eget anger nästan hälften osäkerhet och risk som skäl. Riskbenägenheten minskar också med stigande ålder, visar undersökningen. Minst riskbenägna är barnfamiljer.

Undersökningen genomfördes 18-21 juni 2018 via YouGovs internetpanel och omfattar 1043 intervjuer med män och kvinnor över 18 år i Sverige. Resultatet är representativt för befolkningen.

För ytterligare information:

Afroditi Kellberg, Presschef, 073 350 55 99

Documents