Bota klimatångesten med pensionspengar

Pressmeddelande | 2018-10-09 09:00

Efter sommaren 2018 är begreppet klimatångest på allas läppar. Svenskarna visar ett enormt engagemang vad gäller klimatfrågan, men bara 1 av 10 har placerat merparten av sitt kapital hållbart, visar färska siffror från Nordea. Detta trots att ett aktivt val av hållbara fonder reducerar klimatavtrycket 27 gånger så mycket som de vanligaste rekommenderade livsstilsförändringarna kombinerat.

- Det är inget fel på svenska folkets engagemang när det gäller klimatfrågan men vi måste börja använda det engagemanget där det verkligen ger effekt, säger Sasja Beslik, chef för hållbara finanser på Nordea.

I Nordeas undersökning, genomförd av Sifo, har 1 000 svenskar fått frågan hur man ser på sin egen roll och påverkan kring klimat och miljö. Svaren visar att medvetenheten hos svenskarna är hög. Vad den enskilda individen gör, och är beredd att göra, för att minska klimatpåverkan visar på ett enormt engagemang.

  • Åtta av tio svenskar anstränger sig för att källsortera avfall i högsta möjliga mån
  • Varannan svensk väljer ekologiska eller uttalat hållbara produkter om priset är det samma
  • 48 procent kan tänka sig att betala mer för ekologiska eller hållbara produkter
  • En av tre har minskat sin köttkonsumtion med hänsyn till klimatpåverkan
  • En tredjedel väljer ibland andra färdmedel än bil för att transporten ska ha ett mindre klimatavtryck

Samtidigt har endast 1 av 10 placerat merparten av sitt kapital hållbart.Mindre än hälften av svenskarna kunde svara på om något av deras sparande är placerat i fonder med hållbarhetsprofil.

– Det är paradoxalt med tanke på att hållbara investeringar både har större påverkan på vårt klimatavtryck och dessutom ger bättre avkastning. Över 2 200 empiriska studier visar att hållbara investeringar ger minst lika bra, eller bättre, avkastning, säger Sasja Beslik.

Enligt Nordeas beräkningar kan genomsnittssvensken enbart genom att flytta sitt sparande till hållbara fonder minska sitt personliga klimatavtryck under hela sin livstid med cirka 2 200 ton koldioxidutsläpp.* Det är en 27 gånger större besparing för miljön än du kan åstadkomma genom de fyra vanligast rekommenderade livsstilsförändringarna kombinerat – det vill säga att begränsa flygresande, bilanvändande, köttätande och vattenförbrukning.

- Om hela pensionskapitalet placerades hållbart skulle klimatavtrycket reduceras i en omfattning som motsvarar samtliga klimatpåverkande utsläpp inom Sveriges gränser så som Naturskyddsföreningen definierar dessa, säger Sasja Beslik.

Nordeas beräkningar visar vidare att om pensionskapitalet på global nivå skulle investeras hållbart skulle klimatavtrycket reduceras med motsvarande 608 kolkraftverk – som jämförelse finns det ungefär 280 kolkraftverk i hela Europa som står för en femtedel av kontinentens totala utsläpp.

För ytterligare information:
Sasja Beslik, chef för hållbara finanser: tel. 073-57 73 10
Afroditi Kellberg, presschef: tel. 073-350 55 99

* Den förvalda fonden i premiepensionen användes som proxy för en traditionell fond. Beräkningen är gjord på en hel livstid, en genomsnittlig avsättning och snittavkastning per år. Ränta-på-ränta effekten gör att pensionskapitalet växer stort och likaså koldioxidavtrycket.

Om undersökningen:
Undersökningen är statistiskt säkerställd och genomförd av Sifo på uppdrag av Nordea under maj-juni 2018. 1000 svenskar har svarat på frågor om hur man ser på sin egen roll och påverkan kring klimat och miljö.

Så här gör du för att flytta din pension:
Din pension kan bestå av tre olika delar; allmän pension, tjänstepension och privat pension.

Premiepension – om du har haft en inkomst i Sverige har du per automatik allmän pension från staten, varav en del är premiepensionen som du kan placera själv. Det gör du enkelt på Pensionsmyndigheten, www.premiepensionsmyndigheten.se.
Tjänstepension – de flesta arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Om du har haft olika arbetsgivare innebär det att du kan ha flera olika tjänstepensioner. För att placera om dina tjänstepensioner kan du snabbt få en översikt av vilka som förvaltar dem idag på minpension.se, för att flytta kontaktar du sedan respektive förvaltare för att se vilka hållbara val de erbjuder.
Privat pension – om du har ett eget pensionssparande placerar du om det via den bank där pensionen är placerad, antingen på internetbanken eller genom att kontakta din bank.

En fond bedöms utifrån flera faktorer, t ex risk, förvaltningsavgift och hållbarhet. Garanterat hållbara fonder finns i alla olika varianter från de med hög risk till låg risk. Ett första steg för sig som vill investera hållbart är att be din pensionsförvaltare eller bank att ge dig förslag på fonder med samma risk och förvaltningsavgift som de du har idag.

Det här är hållbara fonder:
Att spara hållbart betyder att du ska få dina pengar att växa utan att kompromissa med faktorer såsom miljö, sociala frågor eller ägarstyrning. Förvaltaren som är ansvarig för en hållbar fond bedömer bolagen de investerar i och avstår från att investera eller säljer av om bolagsstyrningen går i en ohållbar riktning.

Documents