Nordea säljer portfölj med oreglerade lån

Pressmeddelande | 2018-10-09 09:30

Nordea har tecknat avtal med det norska företaget B2Holding om att sälja en portfölj med oreglerade lån. 12 000 oreglerade kundärenden överförs till B2Holding som driver inkassoföretaget Nordic Debt Collection i Danmark. 

- Vi låter professionella inkassoföretag ta över fler av de oreglerade kundärendena och fokuserar istället på förebyggande arbete där vi hjälper kunderna att undvika skuldproblem, säger Mads Skovlund, vice chef för Personal Banking i Danmark.

Portföljen består av knappt 12 000 kundärenden med en sammanlagd skuld på 388 miljoner euro. Överföringen sker den 31 oktober 2018 och innebär även att sex medarbetare flyttar till Nordic Debt Collection den 1 december 2018.

B2Holding erbjuder inkassotjänster till banker och andra finansinstitut. Företaget är noterat på Oslobörsen, har sitt säte i Oslo och bedriver verksamhet i 23 länder med totalt 2 200 anställda.

- Inkassoföretagen vi samarbetar med har valts ut med stor omsorg – och ett kriterium är hur de hanterar både våra kunder och våra medarbetare. Jag är säker på att detta gynnar våra kunder eftersom affären gör det möjligt för oss att fokusera ännu mer på vår kärnverksamhet, säger Mads Skovlund.

När affären är slutförd förväntas Nordea erhålla en kapitalvinst på cirka 35 till 45 miljoner euro som kommer att redovisas under 2019 allteftersom låndokumentationen överförs till köparen.

För ytterligare information:

Tenna Schoer, pressekreterare Danmark, tel +45 70 80 11 62

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

Documents