Svenskar mer pessimistiska till bomarknaden

Pressmeddelande | 2018-10-22 09:00

Efter en tids turbulens på bostadsmarknaden har svenskarnas uppfattning om boprisutvecklingen svängt rejält. Dubbelt så många tror på fallande priser idag jämfört med samma tid förra året. En knapp majoritet tror samtidigt på stigande boräntor, enligt en ny undersökning från Nordea.

Enligt Nordeas Boendebarometer har svenska folkets syn på bostadspriserna svängt kraftigt. Andelen som tror på stigande priser de kommande 12 månaderna uppgår idag till 32 procent, ett fall från 46 procent samma period 2017 och 53 procent 2016. Andelen som tror på sjunkande priser ökar till 26 procent från 13 procent förra året och 8 procent under 2016.

- Vi får gå tillbaka ända till 2012 för att hitta en så liten andel som tror på stigande priser. Det är uppenbart att det vi ser är ett trendbrott. Det är också sunt att fler inser att utvecklingen av bostadspriser inte kan fortsätta på samma sätt i all evighet, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Förväntningarna på bostadsmarknaden skiljer sig dock åt mellan olika åldersgrupper och de yngre är mer pessimistiska. Bland åldrarna 18–25 uppger hela 45 procent att bostadspriserna kommer att sjunka det närmaste året, jämfört med genomsnittet på 26 procent.

- Att det finns en övervikt hos unga som tror på sjunkande bostadspriser är troligen kopplat till att de kommit in på höga nivåer och känner större oro, säger Ingela Gabrielsson.

Vad det gäller utvecklingen av boräntor är synen tudelad. 51 procent tror på stigande boräntor medan 40 procent tror på oförändrade räntor. Endast tre procent tror på sjunkande boräntor.

- Här måste jag säga att svenska folket har en ganska realistisk syn på räntan. Bostadsräntorna ligger på rekordlåga nivåer och ytterligare sänkningar idag är inte troligt, säger Ingela Gabrielsson.

I undersökningen framgår det även att 35 procent anser sig klara en större utgift på 50 000 kronor en vanlig månad utan att behöva ta ett lån. Bland de i åldrarna 26–39 är det betydligt tuffare. I denna grupp är det 17 procent som inte skulle klara en utgift större än 10 000 kronor utan att behöva låna pengar.

- Som bostadsägare måste man ha en beredskap för plötsliga utgifter. Tyvärr ser vi att många unga är dåligt förberedda. Den yngre gruppen befinner sig ofta i ett mer ansträngt ekonomiskt läge. Man har förmodligen köpt sin bostad till ett relativt högt pris, samtidigt som man har utgifter för familj och barn. Tidsbristen gör att man inte heller alltid hinner med att planera sin ekonomi och se till att det finns en ordentlig buffert. Jag rekommenderar en buffert på minst tre nettomånadslöner i ett sådant hushåll, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen visar också att kvinnor har en sämre beredskap än män för en oväntad utgift på 50 000 kronor. Bland kvinnorna är det 28 procent som skulle klara det medan det är 42 procent av männen.

- Jag tycker inte alls det är bra med en sådan obalans. Jag tycker att man ska prata ihop sig om hur man fördelar utgifterna så att båda parter kan ha ett eget sparande, säger Ingela Gabrielsson.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom: tel. 070-227 24 77
Afroditi Kellberg, presschef: tel. 073-350 55 99

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 24. september - 4. oktober har sammanlagt 1168 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige som äger själv hus/gård/äganderätt i flerbostadshus.

Documents