Nordeas nomineringsråd för ordinarie bolagsstämman 2019 utsett

Pressmeddelande | 2018-10-24 19:45

Nordeas bolagsstämma beslutade tidigare under 2018 att inrätta ett nomineringsråd med uppgift att för ordinarie bolagsstämman 2019 föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och arvoden åt styrelseledamöter och revisor.

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i nomineringsrådet har rätt att utse en ledamot vardera. Dessutom ingår styrelsens ordförande i nomineringsrådet.

De fyra största aktieägarna som önskade delta i nomineringsrådet har nu sammanträtt och noterat bolagsstämmans beslut. Nomineringsrådet har därmed formellt konstituerats.

Nomineringsrådets sammansättning:
Kari Stadigh, verkställande direktör och koncernchef för Sampo Abp
Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden
Hans Sterte, chef Kapitalförvaltning hos Alecta
Risto Murto, verkställande direktör och koncernchef för Varma
Björn Wahlroos, styrelsens ordförande

Kari Stadigh har utsetts till nomineringsrådets ordförande.

Ordinarie bolagsstämman hålls torsdagen den 28 mars 2019 i Helsingfors.


För ytterligare information:
Kari Stadigh, +358 10 516 0004

Documents