Nordea Bank Abp:s finansiella rapportering 2019

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-10-31 18:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Finansiell kalender

Nordea Bank Abp kommer att publicera följande finansiella rapporter under 2019:

  • Bokslutskommuniké 2018, 6 februari 2019
  • Delårsrapport för första kvartalet 2019, 30 april 2019
  • Delårsrapport för andra kvartalet 2019, 18 juli 2019
  • Delårsrapport för tredje kvartalet 2019, 24 oktober 2019

Årsredovisningen samt kapital- och riskhanteringsrapporten för 2018 publiceras på Nordeas webbplats (www.nordea.com) under vecka 9, 2019.  

Nordea Bank Abp:s årsstämma hålls i Helsingfors den 28 mars kl. 13.00 EET.  

Avstämningsdag för eventuell utdelning är måndagen den 1 april 2019. Utdelningen utbetalas tidigast måndagen den 8 april 2019.  

Nordeas tysta perioder börjar den femte bankdagen efter respektive finansiellt kvartal. Under 2019 infaller de tysta perioderna mellan följande datum: 5-29 april för kv1 2019, 5-17 juli för kv2 2019 och 7-23 oktober för kv3 2019.

För ytterligare information:
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel. 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel. 073 350 55 99  

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 17.00 CET den 31 oktober 2018.

Documents