Klimatfrågan allt viktigare vid bostadsköp

Pressmeddelande | 2018-11-01 09:05

Vi blir alltmer medvetna om att vi kan göra aktiva val för miljö och klimat. Det gäller även när vi ska köpa ny bostad eller ta ett bolån visar en ny undersökning från Nordea. Idag är det fyra av tio som vill kunna välja ett grönt bolån och hela sju av tio som tycker att det är viktigt att en ny bostad är klimatsmart.

Vid köp av bostad är det flera parametrar som utvärderas och i Nordeas undersökning framgår det tydligt att många nu även eftersöker klimatsmarta bostäder. Hela sju av tio svenskar tycker att det är viktigt att en ny bostad är klimatsmart med låg energiförbrukning, miljövänliga materialval och liknande. Fyra av tio vill kunna välja ett klimatsmart bolån där villkoret är att bostaden ska vara miljöcertifierad.

- Det blir en naturlig del i ett miljöengagemang att den egna bostaden och bolånet också kan bidra till ett mer hållbart samhälle. På köpet kan vi idag också få ett bolån med bättre lånevillkor när bostaden är miljöcertifierad. Det blir därför ett val som innebär ett mer hållbart samhälle men som också ger oss en bättre privatekonomi, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Det är framförallt kvinnor och unga i åldern 18 till 25 år som visar det största engagemanget. Åtta av tio kvinnor anser att det är viktigt att en ny bostad är klimatsmart och varannan ung mellan 18 och 25 år vill kunna välja ett klimatsmart bolån.

- Checklistan inför att köpa en bostad kompletteras nu med nya och aktuella miljöfrågor. Det är spännande att kvinnor och unga går i bräschen för nya sätt att bedöma bostad och bolån. Det bådar också gott inför framtiden att de unga har ett stort intresse för klimatsmarta bolån och driver på utvecklingen mot fler miljöcertifierade bostäder samtidigt som de unga självklart är intresserade av så bra lånevillkor som möjligt. Att ta sig in på bostadsmarknaden är tufft i sig och då kan ett bra bolån underlätta, säger Ingela Gabrielsson.
 

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom: tel. 070-227 24 77
Afroditi Kellberg, presschef: tel. 073-350 55 99
 

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 24 september - 4 oktober har sammanlagt 1168 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige som äger själv hus/gård/äganderätt i flerbostadshus.

Documents