Förändringar i Nordeas organisation

Regulatoriskt pressmeddelande | 2018-12-13 08:00

Nordea Bank Abp – Börsmeddelande – Ändring av styrelse/ledning/revisor

Nordea Bank Abp (Nordea) har beslutat att ytterligare skärpa fokus på och stärka verkställandet inom riskhantering och regelefterlevnad genom att slå samman funktioner inom dessa områden. Två roller i koncernledningen förändras. 

Nordea har under de senaste åren kraftigt förstärkt sina riskhanterings- och regelefterlevnadsenheter genom att öka resurserna och stärka processerna för att tillgodose både regelverk och bankens egna policyer och värderingar. Nu tar Nordea nästa steg genom att införa ett än mer enhetligt sätt att kontrollera och hantera risker i bankens affärsområden och koncernfunktioner.

Affärsområdenas riskhanteringsenheter, den första försvarslinjen, slås samman till en ny enhet: Group Business Risk Management. Enheten kommer att ledas av Julie Galbo, tidigare Chief Risk Officer, och innefattar Group Credit Risk Management, Group Financial Crime Prevention, Global Business Risk Implementation and Support (Global BRIS) och Chief Security Office.

Riskhanteringen och regelefterlevnaden i den andra försvarslinjen slås samman till en enhet: Group Risk and Compliance. Enheten kommer att ledas av Matthew Elderfield, Chief Risk Officer, tidigare chef för Group Compliance. En ny chef för Compliance kommer att rapportera till Chief Risk Officer, men har som separat enhetschef också en direkt rapporteringslinje till styrelsen.

Både Julie Galbo och Matthew Elderfield fortsätter som medlemmar i koncernledningen.

- De här förändringarna är ett viktigt nästa steg i vårt riskhanterings- och regelefterlevnadsarbete som ska göra oss ännu bättre rustade att möta framtidens utmaningar. De säkerställer också en tydligare fördelning av roller och ansvar mellan de enskilda enheterna och bidrar till en konsekvent kontrollkultur i koncernen, säger Casper von Koskull, koncernchef för Nordea.

Den nya organisationen börjar gälla den 1 januari 2019.
 

För ytterligare information:
Afroditi Kellberg, presschef, Sverige, 073 350 5599

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 07.00 CET den 13 december 2018.
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.


Documents