Regeringsbildning, klimat och pension största orosmolnen inför 2019

Pressmeddelande | 2019-01-18 08:00

Regeringsbildningen och pensionen oroar svenskarna mest inför det nya året. Det visar Nordeas färska trygghetsundersökning. Bland unga är det däremot klimatet som är den största orosfaktorn.

Andra hälften av 2018 präglades bland annat av en orolig aktiemarknad och regeringsbildningen som har varit stökig. Dessa frågor har satt sina spår även i vad svenskarna oroar sig för inför 2019. Vad gäller samhällsekonomin är det hela 55 procent som oroar sig mycket för regeringsbildningen och utsikterna för den svenska ekonomin.

- Det är en stor andel, men inte förvånande efter turbulensen kring regeringsfrågan som har pågått länge. Förutom att leda till oro kan det påverka hur folk upplever att det går för Sverige och det kan skapa stress även vad gäller privatkonomin. Dessutom ser vi tecken på inbromsning i ekonomin och höjda boräntor vilket bidrar till bilden av sämre utsikter, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Vad gäller privatekonomin är det pensionen som är det stora orosmolnet. 42 procent uttrycker stor oro för att värdet på pensionen sjunker, och bland äldre 55-65 år är det hela 6 av 10.

- Det här är ett återkommande resultat. Jag tror att många har svårt att ta till sig den information som finns om vårt pensionssystem, men det är enormt viktigt att göra det. Många oroar sig i onödan när man i själva verket kan få sig en relativt god uppfattning om hur stor pension man kommer att få, och det är lätt att få igång eller öka sitt pensionsspar om man inte är nöjd, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen visar också att unga i åldern 18–25 år oroar sig signifikant mer för att miljö- och klimatförstöring leder till sänkt levnadsstandard än den äldre gruppen 40–65 år.

- Klimatet är den fråga som oroar unga mest i hela undersökningen.Frågan är högaktuell och det handlar ju om deras framtid. Det är samtidigt en viktig slutsats för alla företag, instutitioner och politiker som vill nå denna målgrupp, säger Ingela Gabrielsson.

Familjer med hemmavarande barn och personer i Stockholmsregionen visar en högre oro än övriga för stigande räntor. I norra Sverige är det stigande bränslekostnader och nedskärningar i socialförsäkringssystemet som istället utmärker sig med högre oro än resten av landet.

- Ett knep för att bli mindre orolig är att ta full kontroll över sin egen ekonomi, till exempel genom ett automatiskt månadssparande som skyddar mot högre boräntor i framtiden, säger Ingela Gabrielsson.

Samhällsekonomisk oro – fem i topp Hushållsekonomisk oro – fem i topp
1 Regeringsbildning och utsikterna för den svenska ekonomin 1 Att värdet av min pension sjunker
2 Nedskärningar i socialförsäkringssystemet 2 Att förlora min ekonomiska buffert/besparingar
3 Skattehöjningar 3 Stigande energipriser (uppvärmning & el)
4 Utsikterna för världsekonomin 4 Andra ekonomiska bekymmer
5 Stigande räntor 5 Stigande bränslekostnader (för bilen)

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom: tel. 070-227 24 77
Afroditi Kellberg, presschef: tel. 073-350 55 99

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 11 - 16 december 2018 har sammanlagt 1013 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18–65 år. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents