Nordea har publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport

Regulatoriskt pressmeddelande | 2019-02-27 10:00

I dag publicerade Nordea sin årsredovisning för räkenskapsåret 2018. Årsredovisningen innehåller revisorgranskade finansiella rapporter, förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten. Nordea publicerade också sin hållbarhetsrapport för 2018 i dag.

Årsredovisningen kan hämtas på www.nordea.com. Bolagsstyrningsrapporten samt ersättningrapporten för 2018, som ingår i ersättningsredogörelsen, finns också på nordea.com.  

Dokument  


 
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15
Afroditi Kellberg, presschef Sverige, tel 073 350 5599 

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att offentliggöra enligt den finska värdepappersmarknadslagen och lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 10.00 EET den 27 februari 2019.

 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

 

Documents