Pessimism bland unga på bostadsmarknaden

Pressmeddelande | 2019-03-21 09:00

Pessimismen har ökat vad gäller bostadsmarknaden. Betydligt färre tror på stigande priser jämfört med i höstas. Och mörkast syn har de unga – nästan en fjärdedel räknar med förlust vid en bostadsförsäljning. Det visar Nordeas Boendebarometer. Samtidigt är det ofta den gruppen som har störst behov av att flytta och köpa större. ”De inlåsningseffekter vi ser är djupt problematiska”, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

I höstas trodde totalt sett 32 procent på stigande bostadspriser inom det närmaste året, medan andelen nu är nere på 24 procent. En av tio bostadsägare på svenska marknaden räknar med förlust vid försäljning inom de kommande tolv månaderna, medan andelen bland de yngre, 18–29 år, är hela 23 procent.

- Många unga har köpt bostad på en hög prisnivå och förväntar sig en förlust på en vikande marknad när de ska byta bostad, säger Ingela Gabrielsson.

Trots detta är de yngre mer flyttvilliga. En fjärdedel av 18–29-åringarna överväger ett bostadsbyte inom det närmaste året. Generationsskillnaderna är tydliga i resultatet där nio av tio i åldern 50–65 inte planerar att flytta. Det är också i den gruppen som flest tror på vinst – hela 87 procent.

- Många unga behöver större bostad på grund av växande familjer samtidigt som de äldre inte vill flytta från sina ofta stora bostäder. Dessa inlåsningseffekter skapar stora problem eftersom bostadsbeståndet inte används optimalt, säger Ingela Gabrielsson.

Just för dåligt utbud av bostäder till salu och dyrare kostnad för det nya boendet är det som kan få många bostadsspekulanter att avstå ett bostadsbyte, visar Nordeas Boendebarometer.

Sänkt reavinstskatt brukar lyftas fram som en åtgärd som skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden, och det är också den åtgärd flest vill se från politiskt håll enligt undersökningen. Näst högst upp på önskelistan står att ta bort de strängare amorteringskraven.

- Reavinstskatten vid försäljning hindrar äldre från att sälja sin bostad. Just faktumet att de räknar med vinst vid försäljning stoppar dem, förmodligen helt tvärtom mot vad man en gång tänkte när man köpte bostaden, säger Ingela Gabrielsson.

Nordeas Boendebarometer visar också att fler tror på stigande räntor i jämförelse med förra årets undersökning. Hela sex av tio tror nu på stigande bostadsräntor de kommande tolv månaderna jämfört med varannan i höstas.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd bland allmänheten, 18–65 år, som äger sitt boende i Sverige på uppdrag av Nordea via KantarSIFO webbpanel. Undersökningen är genomförd under perioden 21 februari – 4 mars 2019. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region.
 

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77
Afroditi Kellberg, presschef, tel. 073-350 55 99
 

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com.

Documents