Varannan ungdom saknar baskunskaper i ekonomi

Pressmeddelande | 2019-03-29 12:00

Hälften av Sveriges ungdomar i åldern 13 till 18 år anser inte att de har tillräcklig kunskap för att kunna fatta ekonomiska beslut på egen hand, eller är tveksamma till om de har det. Det visar en ny undersökning från Nordea. – Det här är ett samhällsproblem. Många riskerar att hamna i ekonomiskt utanförskap, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Särskilt stora är kunskapsluckorna rörande räkningar. Drygt 6 av 10 unga i åldern 13 till 18 år anger att de helt saknar eller har låg kunskap om hur man betalar räkningar. Mer än var tredje anser sig inte heller ha någon eller låg kunskap om vilka typer av lån man ska undvika.

– Att dagens ungdom saknar grundläggande ekonomiska kunskaper kan bli ett stort problem på sikt. Vi lever i ett konsumtionssamhälle där det mesta är tillgängligt ett klick bort. Med stora kunskapsluckor är det lätt att trilla dit med sms-lån och näthandel den dagen man fyller 18 år, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Det har skett en kraftig ökning av antalet unga som får betalningsanmärkningar, visar statistik från Kronofogden. Antalet ungdomar som hamnar hos Kronofogden på grund av obetalda räkningar har ökat med drygt 20 procent till drygt 9 800 personer mellan januari till oktober 2018, jämfört med samma period 2016*. I fjol hade drygt 34 000 svenskar i åldern 18–25 år en skuld hos Kronofogden. Den totala skulden i åldersgruppen uppgick till drygt 1,2 miljarder kronor**.

– Betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden sätter exempelvis käppar i hjulet för införskaffandet av ett eget mobilabonnemang, lån till första bostaden och i värsta fall till och med för första jobbet. Det finns med andra ord ett stort behov av att arbeta förebyggande i syfte att öka kunskaperna inom privatekonomi hos unga, säger Ingela Gabrielsson.

Undersökningen visar även att nästan hälften av ungdomar i åldern 13–18 år anger att de helt saknar eller har låg kunskap om hur man startar ett sparande eller hur man gör en budget. Åtta av tio har låg kunskap om sparande i fonder och aktier. Också vad gäller bostadslån är det lika stor andel som inte anser sig ha tillräcklig kunskap. Nio av tio tycker inte att de har tillräcklig kunskap om pensionssparande.

– Med tanke på hur svårt det har blivit för unga att komma in på bostadsmarknaden och med alla nya regler är det centralt med kunskap. Det behövs också för att veta hur man bygger buffertar och skapar ett ekonomiskt hälsosamt liv, säger Ingela Gabrielsson.

Ekonomipejl – varumärkesneutral utbildning i privatekonomi
Nordea arbetar för att fler ska få de kunskaper som behövs för att kunna hantera sin privata ekonomi. Sedan 2008 erbjuds hög- och gymnasieklasser runt om i landet Ekonomipejl – en varumärkesneutral utbildning där medarbetare från Nordea besöker skolor för att undervisa i privatekonomi.
– Under 2019 har vi valt att kraftsamla och satt ett första mål på 10 000 volontärtimmar. Det här är en samhällsutmaning där vi vill bidra, avslutar Ingela Gabrielsson.

* https://www.kronofogden.se

** https://www.kronofogden.se/statistikantalskuldsatta.html

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via föräldrar med hemmavarande barn 13–18 år på uppdrag av Nordea via KantarSIFOs onlineintervjuer, totalt har 1 003 intervjuer genomförts. Urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Undersökningen är genomförd under perioden 14–21 mars 2019.

För mer information om Ekonomipejl, besök Nordeas hemsida.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 070-227 24 77
Afroditi Kellberg, presschef, tel. 073-350 55 99

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com. 

Documents

Pressmeddelanden